Dan s parašportniki – 30. 9.

Z dnevom slovenskega športa, ki ga praznujemo 23. septembra, se v Sloveniji uradno začnejo aktivnosti v okviru evropskega tedna športa.  Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite v okviru evropskega tedna športa, 30. septembra 2022, pripravlja poseben dogodek »Dan s parašportniki«, ki se bo letos že drugič odvijal v novi športni dvorani v Mengšu. Dogodek bo potekal od prve do vključno šeste šolske ure, torej od 8.30 do 14. ure, tako da se ga bodo lahko udeležili tudi učenci, ki sicer ta dan nimajo na urniku športa. (več …)

Obvezni izbirni predmeti 2022/2023, bodoči 7. do 9. razred

Glede na interes učencev in normative bomo v šolskem letu 2022/2023 izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:

– astronomija – daljnogledi in planeti,
– biologija – raziskovanje organizmov v domači okolici,
– filmska vzgoja,
– gledališki klub,
– izbrani šport – košarka,
– izbrani šport, odbojka,
– likovno snovanje 1, 2 in 3
– multimedija,
– nemščina 1, 2 in 3
– obdelava gradiv – kovine,
– ples
– poskusi v kemiji,
– računalniška omrežja,
– robotika v tehniki,
– sodobna priprava hrane,
– španščina 1, 2 in 3,
– šport za sprostitev,
– šport za zdravje,
– urejanje besedil,
– življenje človeka na Zemlji.

O urniku izbirnih predmetov bodo učenci obveščeni 1. 9. 2022.

(več …)

Neobvezni izbirni predmeti 2022/2023, bodoči 4. do 6. razred

Na podlagi zbranih prijav učence vas obveščamo, da bomo v naslednjem šolskem letu izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

– računalništvo, 4. , 5. in 6. razred
– umetnost, 5. razred
– tehnika, 4. razred
– šport, 4., 5. in 6. razred,
– nemščina, 4., 5. in 6. razred.

O urniku bodo učenci obveščeni 1. 9. 2022.

(več …)

Animacije Pike Nogavičke učencev 4. č razreda

Med šolanjem na daljavo smo izvedli kulturni dan, kjer smo spoznali, kako nastane animacija.

Po povratku v šolo smo imeli za domače branje Piko Nogavičko. Prišli smo na idejo, da bi animirali del zgodbe.

Razdelili smo se v skupine in pripravili besedilo posameznega poglavja, zgradili rekvizite iz lego kock, papirja… in tako oblikovali sceno.

Svoje mojstrovine smo posneli. Pri delu smo zelo uživali in se zabavali. Naše animacije si lahko ogledate na posnetkih. (več …)

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 2021

Ob koncu 6. in 9. razreda opravljajo učenci nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Udeležba na NPZ je za vse učence obvezna. Učenci pišejo preverjanje samo v rednem roku, naknadnega roka ni. Kot ste bili že obveščeni, se v 6. razredu znanje preverja iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa prav tako iz slovenščine, matematike in športa. Učenci opravljajo preverjanje iz vseh treh predmetov.
Na dan, ko bodo potekali NPZ-ji, pridejo učenci 6. in 9. razreda v šolo ob 7.30.

Datumi preizkusov so določeni, o njih smo vas tudi že obvestili in sicer:
– torek, 4. maj 2021 – slovenščina
– četrtek, 6. maj 2021– matematika,
– ponedeljek, 10. maj 2021 – angleščina (6. razred), šport (9. razred).

(več …)