ŠOLSKA PREHRANA

Obrazec za prijavo na kosilo v posameznih dnevih
Prijavnica na šolsko prehrano

Obvestilo o možnih načinih plačevanja šolskih položnic
Soglasje za plačevanje prehrane z TRAJNIKOM, E-RAČUNOM v spletno banko, E-RAČUNOM preko elektronske pošte

V šoli se je možno naročiti na:

– popoldansko malico – namenjena je učencem, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja. Odjave in prijave na popoldansko malico so možne vsak teden do četrtka do 8. ure za naslednji teden, razen v primeru izredne odsotnosti.

– kosilo 1. do 6. razredobvezno ga prejemajo učenci, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja, nanj pa se lahko prijavijo tudi ostali učenci od 1. do 6. razreda. Prijavijo se lahko na kosilo za cel teden, lahko pa tudi samo za posamezne dneve v tednu. Podrobnejše prijave za kosila (po dnevih) zbiramo ob začetku šolskega leta.

– kosilo 7. do 8. razred – ker šola zaradi prostorskih omejitev ne more zagotavljati kosil z aučence 3. triade bodo v dogovoru z Občino Mengeš, ta za njih na voljo v Harmonij. Cena kosila za učence 7. do 9. razreda, ki jo plačajo starši je 2,85 €. Razliko do polne cene kosila v Harmoniji za te učence pokrije Občina Mengeš.

– malico – prejemajo jo vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda,

– zajtrk – namenjen je učencem 2. in 3. razreda ter učencem vozačem, ki so vključeni v program jutranjega varstva do 7.30 (ni za učence 1. razreda)

                                     JEDILNIK
                                     OD 13. 9. 2021 DO 17. 9. 2021
                                        3. TEDEN (TURNUS II.)

DAN ZAJTRK DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA

Pon.,

13. 9.

Sirni namaz7

Prepečenec1

Bela kava1,7

Navadni tekoči jogurt7

Makova štručka1

Ješprenova enolončnica s suhim mesom1

Ovseni kruh1

Kremna rezina v podstavku1,3,7

Voda

BIO korenčkovo mešano pecivo1

Suhe slive

Tor.,

14. 9.

Gres na mleku1,7

Posip1,8

Rogljič s šunko in sirom1,7

Zeliščni čaj z limono

Grozdje

Goveji zrezki v omaki

Široki rezanci1,3

Paradižnik in kumare v solati

Voda

Buhtelj1,3,7

Sre.,

15. 9.

Puranja salama

Kruh koruzni1

Limonada

 

Kosmiči SPORT MUSLI (okus bela čokolada, jagoda)1,8

Mleko7

Banana

Pečena pleskavica

Pire krompir7

Špinača7

Voda

Sadno žitna rezina borovnica1

Čet.,

16. 9.

Čokoladni namaz7,8

Polnozrnati kruh s semeni1,12

Mleko

Sendvič s suho salamo1

Sadni čaj

ŠS: Češnjev paradižnik

 

Sirovi tortelini1,3,7

Paradižnikova omaka

Zeljnata solata s fižolom

Limonada

Kefir7

Jabolko

Pet.,

17. 9.

Mlečna štručka1,7

Zeliščni čaj

Krof z marmelado1,3,7

Jabolko

ŠS: Mleko (lonček)7

 

Puranji zrezek po dunajsko1,3,7

Masleni krompir v kosih7

Mešana solata

Voda

Pletenka s sezamom1,12

Ananasov sok

 

JEDILNIK
 OD 20. 9. 2021 DO 14. 9. 2021
4. TEDEN (TURNUS I.)

DAN ZAJTRK DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA

Pon.,

20. 9.

Prosena kaša na mleku1,7

Posip1,8

Štrukelj orehov1,3,7,8

Vanilijevo mleko7

Hruška

Puran v smetanovi omaki7

Kus kus1

Zelena solata s koruzo

Voda

Grsini1

Sok pomaranča

Tor.,

21. 9.

Tunin namaz4,7

Koruzni kruh1

Čaj

BIO bombeta črna1

Rezina sira Jošt7

Sadni čaj

ŠS: Paradižnik Lušt

Brokolijeva juha z jušnimi kroglicami1

Pečen file lososa4

Riži-biži1

Voda

Navadni tekoči jogurt7

Sre.,

22. 9.

Umešano jajce3

Polnozrnat kruh s semeni1

Koruzni kosmiči z mlekom1,7

Banana

Mesna lazanja1,3,7

Zeljnata solata s fižolom

Sladoled v lončku7

Voda

Kifeljc1

Rdeča paprika

Čet.,

23. 9.

Palačinke z nadevom1,3,7

Čaj

Burek jabolčni1,7

Sok

Pečene piščančje krače

Pire krompir7

Dušena mešana zelenjava

Voda

BIO kakavovo mešano pecivo1,3,8

Pet.,

24. 9.

Kruh pirin1

Marmelada

Kakav1,7,8

Sendvič PURAN1,7

Zeliščni čaj z limono

Jabolko

Goveji golaž

Polenta1

Rdeča pesa

Jagodni sok

Indijski oreški8

Jedilnik se lahko tudi spremeni v v kolikor pride do nepredvidenih okoliščin. V zgornjih jedeh so lahko prisotni vsi naslednji alergeni, glej legendo:
1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih
2. raki in proizvodi iz njih;
3. jajca in proizvodi iz njih;
4. ribe in proizvodi iz njih;
5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;
6. zrnje soje in proizvodi iz njega;
7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo);
8. oreški, in sicer: mandlji ,lešniki, orehi , indijski oreščki, ameriški orehi;
9. brazilski oreščki pistacija makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih;
10. listna zelena in proizvodi iz nje;
11. gorčično seme in proizvodi iz njega;
12. sezamovo seme in proizvodi iz njega;
13. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2;
14. volčji bob in proizvodi iz njega;
15. mehkužci in proizvodi iz njih.

Dietne obroke prehrane lahko prejema samo učenec, ki bo prinesel ustrezno zdravstveno dokumentacijo z zdravniškimi napotki.

Organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje določa Zakon o šolski prehrani. Prehrano starši otroku zagotovite z izpolnjenim in s podpisanim obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano, praviloma meseca junija za naslednje šolsko leto.

Nekaj najpomembnejših informacij, ki zadevajo prehrano

1. Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje in za šolsko leto 2021/2022 znaša 0,90 EUR.

2. Subvencioniranje šolske prehrane

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo kriterije. Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo. Več informaciji o subvencioniranju prehrane si lahko preberite TUKAJ.

3. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

4. Prehrana se obračuna vsak mesec za nazaj, in sicer za obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu. Učenci dobijo položnice v šoli, po pošti ali v obliki eRačuna.

5. Vodja šolske prehrane objavlja jedilnike na javnem mestu v šoli in na šolski spletni strani.

6. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrano se odjavi do 8.30 ure, kasnejša odjava zaradi elektronskega vodenja evidence NI MOŽNA.
Prehrano lahko odjavite:

  • preko eAsistenta (priporočeno)
  • na tel.: 01 724 76 17 (Nuša Zakrajšek)
  • po elektronski pošti prehrana.osmenges @ gmail.com (naslov je namenjen IZKLJUČNO za odjavo prehrane). V sporočilu NUJNO navedite: ime, priimek in razred učenca, obroke (dieta) za katerega odjavljate prehrano, čas odsotnosti, vaš ime in priimek.

POMEMBNO: Če je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z  istim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V primeru, da je učenec, ki ima prehrano subvencionirano, odsoten in prehrana zanj ni bila odjavljena, se obračuna polna cena obroka. 

7. Starši oz. zakoniti zastopniki otroka se kot naročniki šolske prehrane obvežejo, da bodo redno in pravočasno poravnali stroške prehrane, tako da bi lahko šoli omogočili normalno finančno poslovanje in da bi se izognili neprijetnostim (npr. ukinitev kosila ali popoldanske malice) ter dodatnim stroškom pri izterjavi. Vse finančne zadeve v zvezi s prehrano ureja Nuša Zakrajšek, tel.: 01 724 76 17Naloge organizatorja šolske prehrane opravlja Zala Rožanec, tel.: 01 724 76 18.

zajtrk: 0,80 € kosilo (1. do 3. razred): 2,55 €
malica: 0,90 € kosilo (4. do 6. razred): 2,70 €
popoldanska malica: 0,80 € kosilo (7. do 9. razred): 2,85 €

Naša šola je vključena v šolsko shemo. Šolska shema pomeni sistem razdeljevanja sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa). Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.