ŠOLSKA PREHRANA

Obrazec za dnevno prijavo na kosilo

Obvestilo o možnih načinih plačevanja šolskih položnic

Jedilnik od 129.3. do 23.3.2018

DAN ZAJTRK DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA

Pon.,

19.3.

FRANCOSKI

ROGLJIČEK Z MARMELADO1.,12.

KIVI

TRAJNOMLEKO 7..

PICA S SIROM  1.,7

JABOLKO

ŠIPKOV ČAJ Z LIMONO

KROMPIRJEVA ENOLONČNICA   S KRANJSKO KLOBASO IN ZELENJAVO

ČRNA ŽEMLJA   1.

KREM REZINA     1.,3.,7..

VODA

BIOAJDOVOMEŠANO PECIVO 1.

SVEŽI PARADIŽNIK

Tor.,

20.3.

MAKOVKA 1.

KIVI

BELA KAVA 7.

ČRNI KRUH  1.

PIŠČANČJE PRSI SALAMA

KISLA KUMARICA

SADNI ČAJ Z LIMONO

BIOGOVEJI GOLAŽ

POLENTA  1.

ZELENA SOLATA S

FIŽOLOM

ANANAS

VODA

KIFELJC  1.

EKOPROBIOTIČNI JOGURT  7.

Sre.,

21.3.

BELA ŽEMLJ  1.

KUHAN PRŠUT

SVEŽA PAPRIKA

ŠIPKOV ČAJ Z LIMONO

MLEČNI ZDROB  IZ BIOMLEKA 1.,7.

ČOKOLADNI POSIP

BIOBANANA

OHROVTOVA JUHA 1.,9.

PEČEN PIŠČANČJI FILE

DUŠEN RIŽ

RDEČA PESA IN ZELENA SOLATA

100%POMARANČNI SOK

BUHTELJ 1.,3.,7.,12

POMARANČA

Čet.,

22.3.

PISANI KRUH 1.

MASLO 7.

MED

GROZDJE

MLEKO  7.

POLNOZRNATA ŠTRUČKA 1.

TELEČJA HRENOVKA

GORČICA  10.

100% JABOLČNI SOK

 

VALJANI ŠIROKI REZANCI   1.,3.

HAŠE OMAKA Z GRAHOM

ZELENA SOLATA S KORUZO

KOKOSOVA KOCKA 1.,3.,7

VODA

BIOOVSENO MEŠANO PECIVO  1.

BRESKOV SOK

ŠS

lešniki

Pet.,

23.3.

MLEČNA PROSENA KAŠA 1.,7.

ČOKOLADNI POSIP

BANANA

RŽENI KRUH 1.

SIRNI NAMAZ 7.

SVEŽA PAPRIKA

VANILIJEVO MLEKO 7.

PREŽGANA JUHA 1.,3.,9.

PEČEN LOSOS 4.

PIRE  KROMPIR  7.

ZELENA SOLATA

Z RADIČEM, IN FIŽOLOM

VODA

CRISPY 1.

HRUŠKA

V zgornjih jedeh so lahko prisotni vsi naslednji alergeni, glej legendo:Jedilnik se lahko tudi spremeni v v kolikor pride do nepredvidenih okoliščin.1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih 2. raki in proizvodi iz njih; 3. jajca in proizvodi iz njih; 4. ribe in proizvodi iz njih; 5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih; 6. zrnje soje in proizvodi iz njega; 7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo); 8. oreški, in sicer: mandlji ,lešniki, orehi , indijski oreščki, ameriški orehi; 9. brazilski oreščki pistacija makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih; 10. listna zelena in proizvodi iz nje; 11. gorčično seme in proizvodi iz njega; 12. sezamovo seme in proizvodi iz njega; 13. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2; 14. volčji bob in proizvodi iz njega; 15. mehkužci in proizvodi iz njih.

DOBER TEK!

Naša šola je vključena v shemo šolskega sadja.Shema šolskega sadja pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa). Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.

V šoli se je možno naročiti na:

– zajtrk – namenjen je učencem 2. in 3. razreda, ki so vključeni v program jutranjega varstva do 7.30 (ni za učence 1. razreda),

– malico – prejemajo jo vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda,

– kosiloobvezno ga prejemajo učenci, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja, nanj pa se lahko prijavijo tudi ostali učenci. Prijavijo se lahko na kosilo za cel teden, lahko pa tudi samo za posamezne dneve v tednu. Podrobnejše prijave za kosila (po dnevih) zbiramo ob začetku šolskega leta,

– popoldansko malico – namenjena je učencem, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja. Odjave in prijave na popoldansko malico so možne do četrtka do 8. ure za naslednji teden, razen v primeru izredne odsotnosti.

Dietne obroke prehrane lahko prejema samo učenec, ki bo prinesel ustrezno zdravstveno dokumentacijo z zdravniškimi napotki.

Organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje določa Zakon o šolski prehrani.

1. Prehrano starši otroku zagotovite z izpolnjenim in s podpisanim obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano, praviloma meseca junija za naslednje šolsko leto.Nekaj najpomembnejših informacij, ki zadevajo prehrano

2. Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje in znaša 0,80 EUR.

3.Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

– do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

– do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

4. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

5. Prehrana se obračuna vsak mesec za nazaj, in sicer za obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu. Učenci dobijo položnice v šoli ali po pošti.

6. Vodja šolske prehrane objavlja jedilnike na javnem mestu v šoli in na šolski spletni strani.

7. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrano se odjavi do 8.30 ure, kasnejša odjava zaradi elektronskega vodenja evidence NI MOŽNA. Prehrano odjavite v računovodstvu (Nuša Zakrajšek, tel.: 01 724 76 17), lahko pa tudi po elektronski pošti prehrana.osmenges @ gmail.com (naslov je namenjen IZKLJUČNO za odjavo prehrane). V sporočilu starši nujno navedite naslednje podatke:

1. ime, priimek in razred učenca, za katerega odjavljate prehrano,
2. datum prvega dne odsotnosti,
3. katere obroke odjavljate (zajtrk, malico, kosilo, popoldansko malico),
4. čas predvidene odsotnosti (v kolikor tega podatka ne veste, to tudi zapišite; v tem primeru vsaj 1 dan prej                 sporočite, kdaj se učenec ponovno vrne),
5. ime in priimek osebe, ki učenca odjavlja in kdo je ta oseba (npr. mati, oče …),
6. vzrok izostanka (npr. bolezen),
7. navedite tudi, ali ima otrok dietno prehrano.

POMEMBNO: Če je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z  istim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V primeru, da je učenec, ki ima prehrano subvencionirano, odsoten in prehrana zanj ni bila odjavljena, se obračuna polna cena obroka. 

8. Starši oz. zakoniti zastopniki otroka se kot naročniki šolske prehrane obvežejo, da bodo redno in pravočasno poravnali stroške prehrane, tako da bi lahko šoli omogočili normalno finančno poslovanje in da bi se izognili neprijetnostim (npr. ukinitev kosila ali popoldanske malice) ter dodatnim stroškom pri izterjavi. Vse finančne zadeve v zvezi s prehrano ureja Nuša Zakrajšek, tel.: 01 724 76 17.Z vprašanji v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane se lahko obrnete na Veroniko Bajuk.Naloge organizatorja šolske prehrane opravlja Nikolaja Mušič.

zajtrk: 0,80 € kosilo (1. do 3. razred): 2,30 €
malica: 0,80 € kosilo (4. do 6. razred): 2,45 €
popoldanska malica: 0,64 € kosilo (7. do 9. razred): 2,60 €