ŠOLSKI ZVONEC

predura 7.35–8.20
1. ura 8.30–9.15 1. odmor 9.15–9.20
2. ura 9.20–10.05 2. odmor 10.05–10.25
3. ura 10.25–11.10 3. odmor 11.10–11.25
4. ura 11.25–12.10 4. odmor 12.10–12.15
5. ura 12.15–13.00 5. odmor 13.00–13.05
6. ura 13.05–13.50 6. odmor 13.50–14.05
7. ura 14.05–14.50