KAM PO POMOČ

Tom
telefon za otroke in mladostnike
Tel.: 116-1111

Center za socialno delo Domžale
Ljubljanska 70; Domžale
Tel.: 72-46-370

Center za mlade
Ljubljanska 70, Domžale
Tel.: 72-26-600 fax: 721 51 05

Zdravstveni dom Mengeš
Zoranina 3
Tel.: otr. zdravnica: 72-91-030
Tel.: otr.zob. amb. 72-39-115

Zdravstveni dom Domžale
Mestni trg 1,
Domžale
Tel.: 72-45-100

Ginekološka ambulanta
Zdravstveni dom Domžale
Tel.: 72-45-100

Rdeči križ Mengeš
Tel.: 723-74-42, 041 288 612

Rdeči križ Domžale
Ljubljanska 36, Domžale
Tel.: 72-92-333

Karitas
Trdinov trg 9, Mengeš
Tel.: 72-38-977

Svetovalni center za otroke in mladostnike
Gotska 18, Ljubljana
Tel.: 58-37-500

Policija Domžale
Ljubljanska c. 102, Domžale
Tel.: 72-46-580
dežurstvo Mengeš: 72-37-568