TOČKE ZA VPIS

DEVETOŠOLCI, IZRAČUNAJTE SI SVOJE TOČKE!

Tisti, ki se bodo vpisali na srednje šole, ki bodo omejile vpis, bodo morali zbrati zadovoljivo število točk. Točke dobimo tako, da seštejemo ocene iz vseh obveznih učnih predmetov 7., 8. in 9. razreda.
Če se na spodnji meji znajde več kandidatov z enakim številom točk, se ob soglasju staršev za kriterij lahko izberejo rezultati nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine in matematike oziroma merila, ki jih izbere posamezna srednja šola.

Možnih je 175 točk. Koliko jih lahko zbereš ti?

Če želiš izračunati svoje točke, si prenesi TABELO ZA IZRAČUN TOČK in vnesi svoje ocene (za 9. razred vpisuj ocene, ki si si jih zastavil kot cilj):

IZRAČUN TOČK

Devetošolci, splača se potruditi za vsako točko, zato zagrizite v učenje in šolsko delo!
S tem boste pridobili na delovnih navadah, pridobili potrebno znanje (znanja ti ne more nihče vzeti ) in si prihranili morebitna razočaranja in psihične pritiske ob vpisu na srednjo šolo.