ŠOLSKI KOLEDAR

Začetek pouka je 1. septembra 2017. Zadnji dan pouka za deveti razred je 15. junij 2018, za vse ostale razrede pa 22. junij 2017. V šolskem letu 2017/18 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 189 dni pouka (deveti razred 184 dni).

Ocenjevalna obdobja Trajanje
prvo od 1. septembra 2017 do 31. januarja 2018
drugo od 1. februarja 2018 do 15. oz. 22. junija 2018

Na koncu prvega ocenjevalnega obdobja učiteljski zbor na konferenci oceni vzgojne in učne dosežke učencev in o njih pisno obvesti starše (razen v 1. razredu). Ob koncu pouka učenci prejmejo spričevalo.

POČITNICE MED ŠOLSKIM LETOM

30. oktober — 3. november 2017 jesenske počitnice
25. december 2017 — 2. januar 2018 novoletne počitnice
19. februar — 23. februar 2018 zimske počitnice
27. april – 2. maj 2018 prvomajske počitnice

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki ga bodo opravljali učenci 6. in 9. razreda:

4. maj 2018: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
7. maj 2018: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. maj 2018: NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in NPZ iz angleščine za 6. razred.

Tretji predmet v 9. razredu:
V začetku šolskega leta 2017/2018 je ministrica za izobraževanje določila, iz katerega predmeta se bo preverjalo znanje na naši šoli. Za OŠ Mengeš je za 3. predmet NPZ za 9. razred določen predmet tehnika in tehnologija.

Podroben šolski koledar 2017/18 si ogledate TUKAJ