ŠOLSKI KOLEDAR

Začetek pouka je 1. septembra 2017. Zadnji dan pouka za deveti razred je 15. junij 2018, za vse ostale razrede pa 22. junij 2017. V šolskem letu 2017/18 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 189 dni pouka (deveti razred 184 dni).

Ocenjevalna obdobja Trajanje
prvo od 3. septembra 2018 do 31. januarja 2019
drugo od 1. februarja 2019 do 14. oz. 25. junija 2019

Na koncu prvega ocenjevalnega obdobja učiteljski zbor na konferenci oceni vzgojne in učne dosežke učencev in o njih pisno obvesti starše (razen v 1. razredu). Ob koncu pouka učenci prejmejo spričevalo.

POČITNICE MED ŠOLSKIM LETOM

29. oktober — 2. november 2018 jesenske počitnice
25. december 2018 — 2. januar 2019 novoletne počitnice
25. februar — 2. marec 2019 zimske počitnice
27. april – 2. maj 2019 prvomajske počitnice

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki ga bodo opravljali učenci 6. in 9. razreda:

7. maj 2019: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
9. maj 2019: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
13. maj 2019: NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in NPZ iz angleščine za 6. razred.

Tretji predmet v 9. razredu:
V začetku šolskega leta 2018/2019 je ministrica za izobraževanje določila, iz katerega predmeta se bo preverjalo znanje na naši šoli. Za OŠ Mengeš je za 3. predmet NPZ za 9. razred določen predmet tuj jezik (angleščina).

Podroben šolski koledar 2018/19 si ogledate TUKAJ