INTERESNE DEJAVNOSTI

Šola na začetku šolskega leta pripravi prijavnice k interesnim dejavnostim za tekoče šolsko leto. Na podlagi prijav učencev šola organizira pouk interesnih dejavnosti in oblikuje urnik, ki ga dobijo vsi učenci šole.

Učenci se lahko vključijo v različne interesne dejavnosti:

Pevski zbori, glasbeno-dramska ustvarjalnica, ustvarjanje z glino, naravoslovne urice, mali raziskovalci, pamet je boljša kot žamet, ustvarjalni prstki, folklora, babičina delavnica/klekljanje, pravljični krožek, logika in razvedrilna matematika, gradimo iz kock, šahovski krožek, vesela šola, gimnastika, košarka, odbojka, atletika, namizni tenis, badminton, planinski krožek, čebelarski krožek, ansambel OŠ Mengeš, flamenko, učim se učiti, knjižničarski krožek, lego Mindstorms, fotografski krožek, biološki krožek, kemijski krožek …

Na šoli od 15. ure dalje potekajo tudi dejavnosti, ki niso del šolskega programa in  jih izvajajo različne šole oz. klubi, katerim omogočimo najem telovadnice ali šolske avle. Vse finančne in organizacijske zadeve urejate neposredno z njimi.