INTERESNE DEJAVNOSTI

Šola na začetku šolskega leta pripravi prijavnice k interesnim dejavnostim za tekoče šolsko leto. Na podlagi prijav učencev šola organizira pouk interesnih dejavnosti in oblikuje urnik, ki ga dobijo vsi učenci šole.

Učenci se lahko vključijo v različne interesne dejavnosti:

ŠT. NAZIV INTERESNE DEJAVNOSTI ZA KOGA IZVAJALEC TERMIN PROSTOR
1. Atletika dečki in deklice, 4. do 9. razred Tomaž Soklič sreda, 13.05 do 13.50 avla in zunanje površine
2. Mini košarka deklice 3. razred Petra Berdajs petek, 7.35 do 8.20 avla
3. Košarka deklice, 4. do 7. razred Petra Berdajs sreda, 14.00 do 15.00 telovadnica
4. Mala odbojka deklice, 5. do 7. razred Judita Rančigaj torek, 7.35 do 8.20 avla
6. Namizni tenis dečki in deklice, 3. razred David Orešnik četrtek, 13.50 do 14.30 avla
7. Namizni tenis dečki in deklice, 4. do 7. razred David Orešnik četrtek, 14.30 do 15.10 avla
8. Namizni tenis dečki in deklice, 2. razred David Orešnik četrtek, 15.10 do 15.50 avla
9. Košarka dečki, 1. do 3. razred trener iz KK Helios petek, 15.00 do 16.00 telovadnica
10. Košarka dečki, 4. do 9. razred trener iz KK Helios sreda, 15.00 do 16.00 telovadnica
11. Badminton dečki in deklice, 2. do 4. razred Uroš Bregar, Badminton klub Mengeš torek, 16.00 do 17.30 telovadnica
12. Badminton dečki in deklice, 5. do 9. razred

Daniele Melloni,

Badminton klub Mengeš

torek, 17.30 do 18.30 telovadnica
13. Gimnastika deklice Rika Binter četrtek, 16.30 do 18.00 telovadnica
14. Plesno-navijaška skupina 3.do 6. razred Leaders (zunanji izvajalec) 2 x tedensko, ponedeljek in četrtek, 16.00 do17.00 avla
15. Igriva joga 4. do 6. razred Maja Sršen torek, 13.05 do 13.50 uč. 35
16. Otroški pevski zbor 2. in 3. razred Nataša Banko četrtek, 13.05 do 13.50 uč. 36
17. Mlajši mladinski pevski zbor 4. in 5. razred Nataša Banko

torek, 13.05 do 13.50 in

petek, 13.05 do 13.50

uč. 36
18. Mladinski pevski zbor 5. do 9. razred Nataša Banko pon. in tor. 14.05 do 14.50, sreda 13.05 do 13.50 uč. 36
19. Zaigrajmo z Orffom 4. do 6. razred Nataša Banko ponedeljek, 13.05 do 13.50 uč. 36
20. Glasbeno-dramske urice 4. do 5. razred Milena Osredkar sreda, 13.30 do 14.15 uč. 35
21. Ustvarjalne pravljice 1. razred Kristina Šegel, Damjana Pogačnik ponedeljek, 12.15 do 13.00 uč. 35
22. Šivilja in škarjice 1. razred Damjana Pogačnik sreda 12.15 do 13.00 uč. 35
23. Mali raziskovalci 1. razred Marija Medvešek, Majda H. Pleško

četrtek,

12.15 do 13.00 (1. sk.)

13.00 do 13.45 (2. sk.)

uč. 35
24. Ustvarjalni prstki 2. razred Irma Tratnik sreda, 13.05 – 13.50 uč. 28
25. Ustvarjalni prstki 3. razred Irma Tratnik petek, 13.05 – 13.50 uč. 28
26. Igrive bralne urice 2. razred Polona Kotnik torek, 13.05 do 14.00 uč. 28
27. Naravoslovne urice 1. razred Simon Podboršek ponedeljek, 14.00 do 14.45 uč. 14
28. Pamet je boljša kot žamet, priprave na tekmovanja 2. razred Anja Repnik, Simon Podboršek sreda, 7.35 do 8.20 uč. 13, 16
29. Pamet je boljša kot žamet, priprave na tekmovanja 3. razred Sabina Osolin, Urška Mihajloska torek, 7.35 do 8.20 uč. 19, 20
30. Učim se ućiti 4. in 5. razred Vanja Vtič torek, 14.05 do 14.50 uč. 24
31. Ustvarjanje z glino 4. do 7. razred Sabina Kremžar Pančur sreda, 15.00 do 16.30 uč. 31
32. Likovni in fotografski krožek 6. do 9. razred Lojze Kalinšek torek, 14.05 do 15.35 uč. 31
33. Folklora – otroška skupina 1. do 6. razred Boštjan Svete sreda, 17.30 do 18.45 avla
34. Folklora – mladinska skupina 7. do 9. razred Boštjan Svete sreda, 20.00 do 21.30 avla
35. Babičina delavnica – kleklanje 4. do 9. razred Marja Rupert četrtek, 14.00 do 15.30 uč. 24
36. Gradimo iz kock – Lego education 4. in 5. razred Jana Dolenc torek, 13.05 do 13.50 uč. 1
37. Osnove robotike Lego mindstorms education 6. razred Milan Burkeljca

torek 14.30 do16.00

(november- marec)

račun. učilnica
38. Razgibajmo možgane z logiko 4. in 5. razred Vesna Skerlovnik Horvat ponedeljek predura uč. 34
39. Logika in razvedrilna matematika, priprave na tekmovanja 6. do 9. razred Lara Rugelj Popoldanski termini po sprotnem dogovoru z učenci uč. 1
40. Šahovski krožek 3. do 9. razred Marjan Ocepek torek, 15.00 do 16.30, v tur.1 uč. 3
41. Vesela šola 4. do 9. razred Viktorija Uršnik torek, 13.05 do 13.50 uč. 23
42. Knjižničarski krožek 6. in 7. razred Doroteja Šporn četrtek, 7.35 do 8.20 knjižnica
43. Pripravimo oddajo za šolski radio 2. do 9. razred Doroteja Šporn po dogovoru z učenci uč. 27
44. Čebelarski krožek 3. razred Jože Boštjančič torek, 14.15 do 15.00 uč. 5
45. Flamenko, plesna delavnica 5. do 9. razred Tatjana Knežević petek, 13.30 do 14.15 uč. 4
46.

Naravoslovni, biološki krožek,

priprave na tekmovanja

6. do 9. razred Metka Trobec po dogovoru z učenci uč. 6
47. Kemijski krožek, priprave na tekmovanje 8. in 9. razred Marija Otoničar

8. r. – torek predura (t. 1)

9. r. – petek predura (t. 2)

uč. 7
48. Geografski krožek, priprave na tekmovanje 7. do 9. razred Simona Tučman po dogovoru z učenci uč. 29
49. Zgodovinski krožek, priprave na tekmovanje 8. in 9. razred Miha Osredkar po dogovoru z učenci uč. 30
50. Spoznajmo različne zgodovinske teme 20. stoletja skozi igrane filme 9. razred Milan Burkeljca 4 popoldanska srečanja od oktobra do maja uč. 29
51. Ustvarjalno pisanje 6. do 9. razred Urša Oražem torek, 13.05 – 13.50 uč. 5
52. Naučimo se gospodinjskih opravil 5. in 6. razred Nika Mušič četrtek, 13.05 – 13.50 uč. P2

Na šoli od 15. ure dalje potekajo tudi dejavnosti, ki niso del šolskega programa in  jih izvajajo različne šole oz. klubi, katerim omogočimo najem telovadnice ali šolske avle. Vse finančne in organizacijske zadeve urejate neposredno z njimi.