NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli v 64. členu.

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6. in 9. razreda.

Standardi znanja

Z nacionalnem preverjanjem znanja se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom in sicer:

a) ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (to je ob koncu 6. razreda) se znanje preverja iz slovenščine, matematike in angleščine,

b) ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (ob koncu 9. razreda) – za učence je obvezno, preverja se znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister za šolstvo.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri NPZ. Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih NPZ se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

ZELO UPORABNO: na spletnih straneh RIC-a lahko najdete naloge in rešitve  NPZ iz prejšnjih šolskih let. Sledi povezavi na RIC 

 

Ministrica za šolstvo je s sklepom 1. 9. 2017 za tretji predmet za učence 9. razreda za našo šolo določila tehniko in tehnologijo.

Največ informacij o NPZ lahko dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra, kjer posebne komisije pripravljajo naloge za NPZ in ki je tudi zadolžen za izvedbo NPZ. Njihova spletna stran je www.ric.si. Tam si lahko preberete Informacije za učence in starše za šolsko leto 2017/2018 v zvezi z NPZ.

datum rok predmet razred
4. maj. 2018 redni slovenščina 6. in 9. razred
7. maj. 2018 redni matematika 6. in 9. razred
9. maj. 2018 redni angleščina 6. razred
9. maj. 2018 redni tehnika in tehnologija 9. razred

 

——————————————————————————————————————

Učenci 6. in 9. razreda se na dan NPZ vsakič zberejo v avli šole ob 8.10.

Nadzorne učitelje obvezno počakajo v avli.

POMEMBNO: BODITE TOČNI.

ČAS PISANJA: 8.30 – 9.30

Vsi učenci morajo biti v učilnici do izteka časa za pisanje.

Urnik in razpored prostorov bo v dnevih NPZ delno spremenjen – spremljajte sprotna obvestila o tem.

Konec 1. šolske ure bo oznanil zvočni signal (predvidoma ob 9.30). Do takrat ste vsi učenci šole v učilnicah, kjer imajo pouk 1. šolsko uro.

Vsem učencem in učenkam želimo veliko uspeha. Zaupajte v svoje znanje.