NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli v 64. členu.

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6. in 9. razreda.

Standardi znanja

Z nacionalnim preverjanjem znanja se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom, in sicer:

a) ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (to je ob koncu 6. razreda), preverja se znanje iz slovenščine, matematike in angleščine,

b) ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (ob koncu 9. razreda) – za učence je obvezno, preverja se znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister za področje izobraževanja.

Minister je s sklepom 1. 9. 2023 za tretji predmet za učence 9. razreda za šolsko leto 2023/2024 za našo šolo določil angleščino.

Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih NPZ se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

ZELO UPORABNO: na spletnih straneh RIC-a lahko najdete naloge in rešitve  NPZ iz prejšnjih šolskih let. Sledi povezavi na RIC 

Največ informacij o NPZ lahko dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra, kjer posebne komisije pripravljajo naloge za NPZ in ki je tudi zadolžen za izvedbo NPZ. Njihova spletna stran je www.ric.si. Tam si lahko preberete Informacije za učence in starše za šolsko leto 2023/2024 v zvezi z NPZ.

Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki ga bodo opravljali učenci 6. in 9. razreda:

7. maj 2024: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

9. maj 2024: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

13. maj 2023: NPZ iz angleščine za 6. razred in 9. razred.