AAI prijava

Kaj je AAI prijava?

AAI prijava je vrsta enotne prijave za izobraževalno in raziskovalno sfero v Sloveniji, kjer lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom dostopa do velikega števila uporabnih storitev. Sistemi za enotno prijavo se združujejo v federacijo ArnesAAI, tu kratica AAI pomeni Avtentikacijska in Avtorizacijska Infrastruktura. E-identiteta oziroma AAI-račun je »uporabniško ime v federaciji ArnesAAI«, ki ga dobite od šole, na kateri se izobražujete oz. od organizacije, v kateri delate.

AAI prijava učencem omogoča

Uporabniško ime in geslo za AAI-račun?

Na OŠ Mengeš ima uporabniško ime obliko:

  • prve tri črke imena, prve tri črke priimka (czs, namesto čžš) brez presledka ali pike
  • @osmenges.si
  • npr.: jannov@osmenges.si (Jan Novak)

Na OŠ Mengeš ima geslo obliko:

  • štiri velike tiskane črke
  • štiri številke
  • npr.: YXQZ1234

Kako lahko dobim uporabniško ime za enotno prijavo?

Uporabniško ime je šola uredila vsem učencem. Obrazce s prijavnimi podatki so vsi učenci dobili domov. Obrazce dobro spravite, saj jih bodo učenci potrebovali do konca šolanja na OŠ Mengeš.

Kako lahko zamenjam geslo?

Geslo lahko spremenite na https://mdm.arnes.si/. Novo geslo si zapišite. Če ste geslo pozabili, se obrnite na skrbnika na domači organizaciji, ki vam je dodelil uporabniško ime.