ŠOLA V NARAVI

Izvedli bomo šole v naravi za učence 3. 4., 6. in 7. razreda.

Letno šolo v naravi s tečajem plavanja (LŠN) in zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja (ZŠN) bomo izvedli sami (celotna izvedba programa in učitelji šole), ostale šole v naravi pa bomo izvedli v sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

 

O vsaki šoli v naravi bomo pripravili obvestilo s stroški in vsemi drugimi pomembnimi informacijami. Za vsako šolo vas bomo obvestili tudi o možnosti in načinu subvencioniranja. Obvestila na papirju bodo učenci prinesli domov.

 

Predvidene šole v naravi v šolskem letu 2023/2024

Letna šola v naravi za učence 3. razreda bo izvedena v dveh terminih na Debelem rtiču:

  • 5. do 31. 5. 2024 (3. a in 3. c) ter
  • 6. do 7. 6. 2024 (3. b in 3. č).

Zimska šola v naravi za učence 4. razreda bo prav tako organizirana v dveh terminih na Mariborskem Pohorju:

  • 1. do 19. 1. 2024 (4. a in 4. b) ter
  • 1. do 26. 1. 2024 (4. c, 4. č in 4. d ).

CŠOD – Tedenski programi (Življenje v naravi), ki jih bomo izvedli v domovih CŠOD-ja:

Oddelki Termin Lokacija
6. a in 6. č 20. 11.-24. 11. 2023 Debeli rtič
6. b in 6. c 4. 12.-8. 12. 2023 Debeli rtič
7. a in 7. č 27. 11.-1. 12. 2023 CŠOD Radenci
7. b in 7. c 4. 12.-8. 12. 2023 CŠOD Radenci

Več o dejavnostih in programih dnevnih in tedenskih centrov, ki izvajajo programe v okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, lahko najdete na www.csod.si.