KONTAKTI IN DOSTOP

OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ
Šolska ulica 11
1234 Mengeš

Telefon: 01 724 76 10
E-mail: o-menges.lj@guest.arnes.si

Tajništvo šole: Jasmina Kosec 01 724 76 10
  Bojana Marinšek 01 724 76 10
Ravnatelj: Sašo Božič 01 724 76 10
Pomočnica ravnatelja: Aleša Vogrinc 01 724 76 12
Pomočnik ravnatelja: Milan Burkeljca 01 724 76 10
Šolska svetovalna služba: Nives Zelenjak (5. – 9.r) 01 724 76 13
Psihologinja: Veronika Bajuk (3. – 4.r) 01 724 76 20
  Katja Kušar (1. –  2.r) 01 724 76 19
Knjižnica: Mojca Ulaga 01 724 76 15
Vodja šolske prehrane Jana Škrlep 01 724 76 10
Vodja šolske prehrane:   01 724 76 18
Vodja kuhinje (izključno za dostavo) Janez Erjavec 01 724 76 16
Računovodja: Tomaž Novak 01 724 76 26
Obračun položnic
Odjava prehrane (do 9.00 ure za naslednji dan):
Nuša Zakrajšek 01 724 76 17
E-mail:    o-menges.lj@guest.arnes.si
Spletna stran:   www.osmenges.si
Št. podračuna pri UJP:   SI56 01100 6000032130
 Davčna številka:   94625387
Matična številka   5082820000

Dostop do šole je dovoljen samo dostavnim vozilom, ki prihajajo do šole po Šolski ulici.

PEŠ POTI ZA UČENCE

Priporočamo, da čim več učencev v šolo prihaja peš, še posebej tisti, ki so v prometu že dovolj samostojni in od šole niso zelo oddaljeni. V šolo vstopajo izključno skozi garderobe na južni strani šole (izjemoma skozi vhod za zaposlene).  

PARKIRIŠČA ZA STARŠE IN OBISKOVALCE

Starši in obiskovalci lahko parkirate na parkirišču za kratkotrajno parkiranje pri Kulturnem domu Mengeš. Uporabite tudi druga parkirišča po Mengšu. Vljudno vas naprošamo,  DA NE ODLAGATE OTROK PRED ZAPORNICO PARKIRIŠČA PRED ŠOLO, SAJ Z OBRAČANJEM RESNO OGOROŽATE VARNOST VSEH OSTALIH OTROK, KI V ŠOLO PRIHAJO PEŠ. Od parkirišča pred Kulturnim domom je do vhoda v šolo za 2. do 9. razred 160 metrov. Od zapornice parkirišča šole do vhoda v šolo za 2. do 9. razred pa 155 metrov. Medobčinsko redarstvo in policija bosta tudi v letošnjem šolskem letu izvajala nadzor nad upoštevanjem prometne signalizacije.

V skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa lahko s kolesom prihajajo otroci, ki imajo opravljen kolesarski izpit, prav tako morajo imeli opravljen ustrezen vozniški izpit otroci, ki pridejo v šolo z motornim kolesom. Prihajanje v šolo z e-skiroji odsvetujemo oz. vas opozarjamo, da se seznanite z zakonodajo na tem področju. Parkiranje koles, motornih koles in skirojev v okolici šole je na lastno odgovornost. Priporočljivo jih je zakleniti s ključavnico.

Dostop do šole je dovoljen samo dostavnim vozilom, ki prihajajo do šole po Šolski ulici.

Starši vstopate v šolo skozi vhod za obiskovalce (za pogovorne ure, sestanke, v primeru, da pridete po otroka v šolo v času pouka).

ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovno šolo Mengeš obiskujejo učenci, ki bivajo na območju njenega šolskega okoliša, to pa je celotno območje občine Mengeš z naselji Dobeno, Loka, Mengeš in Topole.