POGOVORNE URE

Učitelji in drugi strokovni delavci šole so vam na voljo na dopoldanskih pogovornih urah vsak teden. Predlagamo, da se na pogovorne ure vnaprej najavite.

Razredna stopnja

Razred Razrednik/razredničarka, vzgojiteljica Pogovorne ure Prostor
1. a

Janja Jeraj,

Majda Hočevar Pleško

pon., 11.35—12.20 K P12
1. b

Aleša Vogrinc,

Marija Medvešek

čet., 11.35—12.20 K P12
1. c

Maja Sršen,

Kristina Šegel

čet., 11.35—12.20 K P11
1. č

Lidija Ropotar,

Damjana Pogačnik

(Anja Jevnikar)

čet., 11.35—12.20 K P11
2. a Anja Repnik tor., 8.30—9.15 K P11
2. b Petra Moravec čet., 10.25—11.10 K P11
2. c Simon Podboršek pet., 9.20—10.05 K P11
2. č Mojca Jontes pet., 8.30—9.15 K P11
3. a Sabina Osolin sre., 10.25—11.10 K P11
3. b Helena Repanšek pon., 8.30 – 9.15 K P11
3. c Urška Mihajloska pon., 10.25—11.10 K P11
3. č Vida Remškar pon., 11.25—12.10 K P22
4. a Simona Hrovat pet., 8.30—9.15 K P12
4. b Darja Kruljec tor., 9.20—10.05 K P22
4. c Milena Osredkar čet., 9.20—10.05 K P12
4. č Špela Flajnik pon., 9.20—10.05 K P22
5. a Martina Šorn Povšnar sre., 7.35—8.20 uč. P22
5. b Danijela Frol pon., 10.25—11.10 K P22
5. c Nada Javh sre., 11.25—12.10 K P22
5. č Viktorija Uršnik čet., 8.15—9.15 K P22

Predmetna stopnja

Razred Razrednik/razredničarkaučitelj/-ica Predmet Pogovorne ure Prostor
6. a Mateja Lašič SLJ, N2N torek, 4. ura K 28
6. b Tanja Kozarski MAT, FIZ

Turnus 1 – četrtek, 5. ura

Turnus 2 – petek, 4. ura

U 32
6. c Andreja Urh MAT, FIZ četrtek, 5. ura U 8
6. č Ajda Opeka MAT, TIT, NTE, OGU ponedeljek, 3. ura U P1
7. a Lara Rugelj MAT, NRA, UBE, MME torek, 2. ura U 1
7. b Anica Bekrić MAT, TIT ponedeljek, 3. ura U 2
7. c Maja Mezgec Kristan TJA petek, 4. ura U 3
7. č Vesna Skerlovnik Horvat MAT, TIT sreda, 3.ura U 34
8. a Metka Trobec NAR, BIO ponedeljek, 3. ura U P2
8. b Miha Osredkar ZGO, GEO, DKE sreda, 4. ura K ZGO/GEO
8. c Marija Otoničar KEM, NAR, POK sreda 3. ura U 7
9. a Simona Tučman TJA, GEO petek, predura U 29
9. b Doroteja Šporn SLJ, GKL ponedeljek, 2. ura U 27
9. c Aleš Koštomaj ŠPO, IŠPO torek, 3. ura U 7
Dragomira Železnikar SLJ torek, 3. ura U 26
Nada Cotman SLJ četrtek, 2. ura K 28
Tatjana Knežević TJA, N1A, DKE četrtek, 4. ura U 4
Katja Krošelj TJA, N1A sreda, 4. ura K 28
Tevž Globokar TJA, DKE četrtek, 2.ura K P 11
Nataša Banko GUM petek, 3. ura U 36

Predmetna stopnja

Učitelj/-ica Predmet Pogovorne ure Prostor
Ljubica Rožman ZGO ponedeljek, 2. ura K ZGO/GEO
Urša Oražem SLJ, NI1, NI2, NI3 torek, 2. ura K P 11
Lucija Lorger Hriberšek TJA, RAD, TV četrtek, 4. ura K 32
Alojz Kalinšek LUM, TIT, LS1, LS2 torek, 4. ura U 31
Nikolaja Mušič GOS, SPH sreda, 3. ura U P2
Petra Berdajs ŠPO, ŠSP, NŠP, IŠPK, PLE torek, 3. ura K P11
Tomaž Soklič ŠPO, NŠP, ŠSP, IŠPN, ŠZZ ponedeljek, 3. ura K pri TV
Judita Rančigaj ŠPO, NŠP, ŠZZ torek, 2. ura K pri TV
Veronika Bajuk ŠI1, ŠI2, ŠI3 po dogovoru K 17
Sašo Božič NRA po dogovoru K 22
Janja Gonza ISP, DSP po dogovoru K 11
Vanja Vtič ISP, DSP po dogovoru K 39
Petra Oblak ISP, DSP po dogovoru K 18
Polona Kotnik ISP, DSP po dogovoru K 38
Irma Tratnik ISP, DSP po dogovoru K 37
Maja Sadovnik ISP, DSP po dogovoru K 35
Jana Dolenc laborantka, JUV po dogovoru K 7
Tatjana Cevec Drolc ZGO, GEO po dogovoru
Milan Burkeljca ZGO po dogovoru

Popoldanske pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure so enkrat mesečno od 17. do 19. ure (datumi pogovornih ur so razvidni v rokovniku Načrtujem). Učitelji razrednega pouka in učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja jih izvajajo ob ponedeljkih, učitelji predmetnega pouka pa ob torkih.