AKTUALNI DOGODKI

ZANIMIVI DOGODKI & DNEVI ODPRTIH VRAT NA SREDNJIH ŠOLAH

Dan odprtih vrat SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA
24. januar 2018 ob 16. uri

Dan odprtih vrat ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA (ogled gimnazije in prisostvovanje pouku)
Sobota, 27. januar 2018 od 8. do 12. ure

Dan odprtih vrat – GIMNAZIJA ŽELIMLJE
Sobota, 20. januar 2018 ob 10. uri. Več o programu glej spodnji plakat

DAN ODPRTIH VRAT na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana (več terminov, glej spodaj plakat)
SMER UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER in SMER GLEDALIŠČE IN FILM

DAN ODPRTIH VRAT na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana v četrtek, 11. 1. 2018 ob 15. uri