IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Osnovna šola Mengeš se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran OŠ Mengeš.

Stopnja skladnosti

To spletišče je skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 14. 04. 0223.

Metoda za pripravo izjave temelji na Izvedbenem sklep Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja].

Povratne in kontaktne informacije

V primerih obveščanje organa javnega sektorja o neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena Zakona dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter zahtevah po informacijah glede vsebin spletišč z drugega odstavka 3. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij lahko pridobite povratno informacijo preko elektronske pošte Osnovne šole Mengeš.

Elektronska pošta Osnovne šole Mengeš: o-menges.lj@guest.arnes.si

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, se lahko obrnete na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, tel.: 01 555 58 48, e-pošta: gp.irsid@gov.si