PODALJŠANO BIVANJE

Učenci razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. Učence morajo starši iz podaljšanega bivanja prevzeti do 16.45 ure.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole za varnost, otroka prevzamejo starši ali oseba, ki so jo za to pooblastili ob napovedanem času, otrok sam pa lahko podaljšano bivanje zapusti le s pisno privolitvijo staršev.

OPB UČITELJ/ICA UČILNICA UČENCI
OPB 1 Mateja Banko P11 1.a, 1.č
OPB 2 Alenka Strgar P12 1.b, 1.č
OPB3 Francka Požar Špenko 11 1.c, 1.č
OPB 4 Andrej Lah 16 2.b, 2.č
OPB 5 Urška Petek 14 2.c, 2.č
OPB 6 Jure Trček 13 2.č, 2.a
OPB 7 Tevž Globokar 17 3.b, 3.c
OPB 8
Vanja Vtič, PON
Petra Berdajs in Judita Rančigaj, TOR
Mojca Jontes, SRE
Špela Flajnik, ČET
Kristina Šegel, PET
20 3.a, 3.c
OPB 9
Irma Tratnik, PON
Sabina Osolin, TOR
Janja Jeraj, SRE
Simon Podboršek, ČET
Majda Hočevar Pleško, PET
19 3.č, 3.c
OPB 10
Andreja Zupančič, PON
Maja Sršen, TOR
Urška Mihajloska, SRE
Katja Krošelj, ČET
Katja Krošelj, PET
25 4.a, , 4.b, 4.č
OPB 11
Milena Osredkar, PON
Jana Dolenc, TOR
Anja Repnik, SRE
Ajda Opeka, ČET
Jana Dolenc, PET
9 4.b, 4.c
OPB 12
Tanja Kozarski, PON
Simona Tučman, TOR
Viktorija Uršnik, SRE
Martina Šorn Povšnar, ČET
Polona Kotnik, PET
23
5.r