DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dodatni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki pri posameznih predmetih dosegajo višje standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po dogovorjenem urniku.

Dopolnilni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po dogovorjenem urniku.

RAZREDNA STOPNJA

Razred Ime in priimek Turnus I in II
1. a Nataša Štebe četrtek, 5. ura KP22
1. b Jasna Kalan četrtek, 5. ura, KP12
1. c Mojca Jontes sreda, 5. ura, KP11
1. č Maša Primožič sreda, 5. ura KP12
2. a Remškar Vida torek, 0. ura  KP12
2. b Helena Repanšek sreda, 0. ura, KP11
2. c Osolin Sabina petek, 0. ura, U34 (v sept. U14)
2. č Mihajloska Urška četrtek, 5. ura, U32 (v sept. U15)
2. d Repnik Anja četrtek, 0. ura, U33 (v sept. U19)
3. a Petek Urška sreda, 0. ura, U36 (v sept. U18)
3. b Sršen Maja četrtek, 6. ura, U34 (v sept. U17)
3. c Repnik Kunilo Tjaša ponedeljek, 0. ura, U36 (v sept. U20)
3. č Kogovšek Anja sreda, 0. ura, U24
4. a Osredkar Milena petek, 5. ura, U31 (v sept. K32)
4. b Hrovat Simona petek, 0. ura, U26
4. c Flajnik Špela petek, 0. ura, U36
4. č Traven Maruša sreda, 0. ura, U10 (v sept. U27)
5. a Podboršek Simon torek, 6. ura, U22
5. b Uršnik Viktorija četrtek, 6. ura, U23
5. c Šorn Povšnar Martina ponedeljek, 0. ura, P22
5. č Moravec Petra četrtek, 6. ura, U21

 

 PREDMETNA STOPNJA 

razred ponedeljek torek sreda četrtek petek
5. razred       TJA DOP za 5. razred predura, Bezić Burger,
uč. 22
 
6. razred

SLJ DOP predura, Oražem, uč. 28

MAT DOD predura, Kozarski, uč. 32

MAT DOP 6.acč, predura, Pavovec, uč. 1

 

MAT DOP 6.b, predura, Šmitek, uč. 34

TJA DOD, 6. ura turnus I., Bezić Burger, uč.29

TJA DOP 6.ab (6.c v turnusu II), predura, Knežević, uč. 4 TJA DOP 6.č (6.c v turnusu I), predura, Mezgec Kristan, uč. 3
7. razred

MAT DOD, predura, Pavovec, uč. 1

MAT DOP, predura, Opeka, uč. P1

TJA DOD predura, Mezgec Kristan, uč. 3

TJA DOP predura, Tučman, uč. 33

 

 

SLJ DOD predura v turnusu I, Bernot, uč. 5

SLJ DOP predura v turnusu II, Bernot, uč. 5

 

 

8. razred

SLJ DOD predura v turnusu II, Bernot, uč. 5

SLJ DOP predura v turnusu I, Osredkar, uč. 35

TJA DOD predura v turnusu I, Knežević, uč. 4

TJA DOP predura v turnusu II, Knežević, uč. 4

MAT DOD predura, Šmitek, uč. 34

MAT DOP predura, Kozarski, uč. 32

   

 

 

9. razred

SLJ DOD predura  v turnusu I, Bernot, uč. 5

SLJ DOP predura v turnusu II, Šporn, uč. 27

TJA DOD predura v turnusu II, Krošelj, uč. 3,

TJA DOP predura v turnusu I, Krošelj, uč. 3

 

MAT DOD predura, Rugelj, uč. 8

MAT DOP predura, Kozarski, uč. 32