DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dodatni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki pri posameznih predmetih dosegajo višje standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po dogovorjenem urniku.

Dopolnilni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po dogovorjenem urniku.

Razredna stopnja

Razred Učitelj/-ica

Učilnica/

kabinet

Dopolnilni pouk Dodatni pouk
1. a Maja Sršen K P12 sreda, 5. ura sreda, 5. ura
1. b Janja Jeraj K P12 četrtek, 5. ura četrtek, 5. ura
1. c Lidija Ropotar K P11 četrtek, 5. ura četrtek, 5. ura
1. č Aleša Vogrinc K P11 ponedeljek, 5. ura ponedeljek, 5. ura
2. a Simon Podboršek 17 torek, predura torek, predura
2. b Špela Flajnik 16 torek, predura torek, predura
2. c Mojca Jontes 14 torek, predura torek, predura
2. č Anja Repnik 15 četrtek, 5. ura četrtek, 5. ura
3. a Vida Remškar 20 sreda, predura sreda, predura
3. b Urška Mihajloska 17 četrtek, predura četrtek, predura
3. c Helena Repanšek 20 četrtek, predura četrtek, predura
3. č Sabina Osolin 19 sreda, predura sreda, predura
4. a Darja Kruljec 24 četrtek, predura četrtek, predura
4. b Milena Osredkar 6 sreda, 6. ura sreda, 6. ura
4. c Simona Hrovat 10 četrtek, predura četrtek, predura
4. č Andreja Zupanič 25 četrtek, predura četrtek, predura
5. a Nada Javh 22 torek, predura torek, predura
5. b Danijela Frol 21 torek, predura torek, predura
5. c Martina Šorn P. P 22 četrtek, predura četrtek, predura
5. č Viktorija Uršnik 23 četrtek, predura četrtek, predura

Predmetna stopnja

Učiteljica Razred Dodatni pouk Razred Dopolnilni pouk
Maja Mezgec Kristan 5. razred

angleščina

sreda, 6. ura,

uč. 3

Vesna Skerlovnik Horvat 6. razred

matematika

ponedeljek, predura,

uč. 34/tur II

Lara Kozarski 6. razred

matematika

petek, predura,

uč. 1/tur II

 
Doroteja Šporn 6. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 27/tur I

Anita Bezić Burger 6. razred

angleščina

petek, predura,

uč. 33/tur I

Katja Krošelj 6. razred

angleščina

petek, predura,

uč. 4

Tanja Kozarski 7. razred

matematika

petek, predura,

uč. 32

Ajda Opeka 7. razred

matematika

petek, predura,

uč. P1

Nada Cotman 7. razred

slovenščina

torek, predura,

uč. 28/tur II

7. razred

slovenščina

torek, predura,

uč. 28/tur I

Anita Bezić Burger 7. razred

angleščina

torek, predura,

uč. 33/ tur I

Simona Tučman 7. razred

angleščina

torek, predura,

uč. 29/tur II

Tanja Kozarski 8. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 32

 
Vesna Skerlovnik Horvat   8. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 34

Nada Cotman 8. razred

slovenščina

petek, predura,

uč. 28/tur II

8. razred

slovenščina

petek, predura,

uč. 28/tur I

Tatjana Knežević 8. razred

angleščina

torek, predura,

uč. 4/tur II

8. razred

angleščina

torek, predura,

uč. 4/tur I

Lara Kozarski 9. razred

matematika

sreda, predura,

uč. 1

Tanja Kozarski 9. razred

matematika

sreda, predura,

uč. 32

Dragomira Železnikar 9. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 26/tur I

9. razred

slovenščina

sreda, predura,

uč. 26/tur II

Maja Mezgec Kristan 9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 3/tur II

Simona Tučman   9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 29/tur I