V skladu z Zakonom o osnovni šoli bomo v mesecu februarju vpisovali otroke rojene od 1. 1. do 31. 12. 2015.

Vpisovali bomo otroke našega šolskega okoliša, torej tiste, ki imajo bivališče v Mengšu, Topolah, Loki in na Dobenu. Glede na zdravstveno situacijo (Covid-19) bomo vpisni postopek izvedli po pošti. Najkasneje do 5. 2. 2021 bodo vsi otroci na domači naslov dobili pisemsko pošiljko z vsemi potrebnimi informacijami in navodili.

Za več informacij se lahko obrnete na našo šolsko svetovalno delavko, go. Katjo Kušar.