Prevoznik nam je sporočil malo popravljen urnik jutranjih prevozov.

VOZNI RED  
Dobeno, 1. postaja: 6.55 in 7.50  
Loka, 1. postaja: 7.00 in 7.55 Topole: 7.15
Odhod iz šole po pouku:

  • 14.20 (Topole, Loka),
  • 14.20 (Loka, Dobeno)
  • 15.00 (Dobeno)
 

Vozni red kombija je načrtovan glede na urnik izvajanja pouka, poleg tega urnik omogoča učencem vozačem, da imajo ob koncu pouka tudi kosilo.

Vsak dan nekaj učencev pričenja s poukom v preduri, to je 7.35, in vozni red omogoča učencem pravočasen prihod v šolo. Učencem z Dobena in Loke je zagotovljen še en kasnejši prevoz, ki jim omogoča pravočasen prihod v šolo za 1. šolsko uro, to je 8.30. Učencem Topol je v času predure zagotovljeno jutranje varstvo, saj dodatnega kombija okoli 8. ure zanje ni.

Po pouku je učencem organiziran prevoz ob 14.20 v vse smeri. Prevoz je načrtovan ob tej uri iz več razlogov. Večina učencev vozačev ima večkrat tedensko pouk do vključno 6. šolske ure, torej do 13.50. Nekatere ure pouka 6. šolsko uro so del obveznega programa, torej učenci obiskujejo obvezne izbirne predmete, razredne ure, dopolnilni  in dodatni pouk. Šesto šolsko uro se učenci udeležujejo tudi številnih interesnih dejavnosti, priprav na tekmovanja ter samih tekmovanj iz znanja. Po končani 6. šolski uri imajo učenci dovolj časa, da gredo še na kosilo in nato pravočasno pridejo na postajališče za kombi pri šoli. Sedmo šolsko uro (14.05 – 14.50) ima sicer šolske obveznosti zelo malo učencev, zanje je organiziran dodaten prevoz na Dobeno ob 15.00 uri.