Na TEJ POVEZAVI si lahko ogledate podrobnejši šolski koledar za našo šolo. Več informacij o šolskem koledarju najdete v razdelku Za starše – Šolski koledar

Osnovne podatke o šolskem koledarju določi minister za izobraževanje v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju.

Bodite pozorni na razporeditev jesenskih in zimskih počitnic, na delovno soboto (3. 12. 2022) ter pouka prost dan – petek,  7. 4. 2023.

POMEMBNO: MIZŠ je tik pred začetkom šolskega leta spremenilo koledar zimskih in prvomajskih počitnic:

– zimske počitnice trajajo od 6. 2. do 10. 2. 2023 (in ne več do 13. 2., ki je po novem koledarju običajen šolski dan – počitnice se skrajšajo za en dan)

– prvomajske počitnice po novem trajajo od 26. 4. do 2. 5. 2023 (in ne več od 27. 4. – počitnice se podaljšajo za en dan).