V prispevku najdete sezname in druge pomembne informacije glede šolskih potrebščin.

Obvestilo o potrebščinah za 2022/2023, informacija o možnosti pomoči iz šolskega sklada

Pripravili smo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2022/2023. Učenci bodo učbenike za naslednje šolsko leto iz učbeniškega sklada predvidoma dobili že ob zaključku pouka, v kolikor to ne bo mogoče, pa 1. 9. 2022. Učbenikov torej ne kupujete, če si jih bo otrok izposodil v šoli.

 V šolskem letu 2022/2023 bodo učenci bodočega 1., 2. in 3. razreda na začetku pouka v šoli brezplačno prejeli tudi delovne zvezke, zato jih ne kupujte.

Priporočamo, da kupite samo stvari, ki so na seznamih.

1. razred, šolske potrebščine za 2022-2023
2. razred, šolske potrebščine za 2022-2023
3. razred, šolske potrebščine za 2022-2023
4. razred, šolske potrebščine za 2022-2023
5. razred, šolske potrebščine za 2022-2023
6. razred, šolske potrebščine za 2022-2023
7. razred, šolske potrebščine za 2022-2023
8. razred, šolske potrebščine za 2022-2023
9. razred, šolske potrebščine za 2022-2023

V kolikor se je družina znašla v finančni stiski, lahko zaprosite za pomoč pri plačilu delovnih zvezkov. Napisati morate dopis, v katerem na kratko pojasnite situacijo, izpolnite obrazec in priložite dokazila ter vse skupaj naslovite na šolski sklad. Rok za oddajo vlog je petek, 15. 6. 2022. Več si lahko preberete v obvestilu.
Pomoč šolskega sklada pri plačilu stroškov delovnih zvezkov – Vloga za subvencijo za delovne zvezke 2022 (rok za odajo je 15. 6. 2022)

Brezplačni črtasti, brezčrtni in karo zvezki za učence
Za učence iz družin, ki so se znašle v finančni stiski, bo šolski sklad omogočil nekaj brezplačnih zvezkov. Več si lahko preberete v obvestilu.