Veliko strokovnjakov različnih področij opozarja na škodljive posledice neustrezne ali prekomerne uporabe zaslonov pri otrocih. Primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo so v sodelovanju z NIJZ in strokovnjaki z drugih področij (pedopsihiatri, psihologi oz. klinični psihologi in drugi strokovnjaki, ki se pri svojem delu soočajo s to problematiko), pripravili publikacijo s smernicami za uporabo zaslonov pri otrocih.

Tema je zelo aktualna, publikacija pa je pripravljena na zelo ustrezen način, zato vas nanjo še posebej opozarjamo in vabimo, da se seznanite z vsebino. Med drugim obravnavajo časovna priporočila in usmeritve za uporabo zaslonov ter vrsto drugih vsebin, ki se dotikajo obravnavane problematike.

Žal tudi na naši šoli učitelji pri določenih otrocih zaznavajo težave, ki so posledica predvsem prekomerne uporabe zaslonov, zato že vrsto let izvajamo preventivne vsebine, s katerimi učence opozarjamo na pasti, ki so s tem povezane.

Še več informacij o temi lahko najdete na spletni strani NIJZ  TUKAJ in na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. TUKAJ

Objavljeno 13. 4. 2022