Učenci 3. a razreda smo se za eno šolsko uro spopajdašili z učenci 8. razreda in skupaj preživeli zanimivo uro.

Ura se je začela z doživeto recitacijo Prešernove balade Povodni mož Pije Šporn. Sledilo je skupinsko delo. Učenci 8. razreda so pod svoje okrilje vzeli nas, tretješolce, se prelevili v nadobudne učitelje in nam s pomočjo slikanice razložili vsebino pesmi ter številne neznane besede. Tretješolci smo jim pokazali, kakšni bralci smo.

Uro smo zaključili likovno. Malo za šalo, veliko pa zares smo se v vsaki skupini lotili risanja Urške ali povodnega moža. Naloga pa je kmalu pridobila hudomušno noto: po treh minutah je vsaka skupina svojo risbo predala naslednji in ta je začela dopolnjevati pridobljeno risbo. Naredili smo štiri menjave in si na koncu ogledali končne stvaritve.

Tretješolci smo druženje s starejšimi učenci zelo pohvalili.

 

Lovro: Všeč mi je bilo, da smo spoznali starejše učence, ker drugače za tako druženje nimamo veliko priložnosti.

Katarina: Sodelovanje med nami je zelo dobro potekalo. Osmošolci so nas vodili in nam svetovali, mi pa smo se učili.

Pia: Risanje v omejenem času in nato menjavanje risb je bilo zelo zabavno.

Tarik: Spoznali smo, kakšni so starejši učenci, česa se učijo in kako znajo voditi mlajše učence.

Matija: To uro sem spoznal dva starejša učenca in ugotovil, kako spretno zna risati Filip.

Maša: Osmošolci so znali zelo potrpežljivo, razumljivo in dobro razlagati.

David: Vesel sem, da sem danes prišel v šolo. Tudi mlajši učenci smo starejšim dokazali, da se lahko česa od nas naučijo. Čeprav smo mlajši, so videli, da znamo zelo dobro risati.

In nič manj zadovoljni niso bili osmošolci.

Nika, 8. b: Bilo mi je zelo všeč, saj je bila ura posebna in neponovljiva. Zabavno je bilo tretješolcem razložiti pomen Povodnega moža. Najbolj mi je bilo všeč risanje povodnega moža in Urške.

Alisa, 8. č: Zelo mi je bilo všeč, kako zavzeto so tretješolci poslušali in kako dobro so se vživeli v književno vlogo.

Filip, 8. č: Bilo mi je všeč, ker so bili vsi pridni in pametni.

Jakob, 8. b: Presenetilo me je, kako lepo so risali.

Tilen, 8. a: Zanimivo je bilo opazovati izraze na obrazih tretješolcev.

Patrik, 8. c: Všeč mi je bilo, kako je Pija dobesedno zapela Povodnega moža. In ful je bilo dobro, ko smo risali Uršiko zalo in povodnega moža.

Pija, 8. a: Bilo je zanimivo, a tudi naporno, saj nisem smela uporabljati prenesenih pomenov in strokovnih izrazov, npr. varati.

Neža, 8. b: Bilo je zelo zanimivo in poučno, saj menim, da se mlajši lahko veliko naučijo od nas na ne tako »šolski« način. Menim pa, da so tudi oni uživali, saj je medgeneracijsko povezovanje uporabno.

Dženan, 8. b: Želim si, da še kdaj pridejo.