V četrtek, 17.11.2016 je v OŠ Mengeš prišla moja mami, Maja Paš, da bi učencem 5.č razreda predstavila svoj poklic. Po poklicu je biotehnologinja, zaposlena pa je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam poučuje študente in raziskuje v laboratoriju.

Povedala nam je, da biotehnologi delajo na različnih področjih: izboljšujejo rastline in hrano, skrbijo za okolje, odkrivajo nova zdravila in načine zdravljenja ipd. Pri svojem delu veliko raziskujejo v laboratoriju. Moja mami pa pri svojem delu uporablja dobre mikroorganizme, predvsem bakterije in kvasovke. Obstajajo dobri in slabi mikroorganizmi. Slabi so tisti, ki povzročajo bolezni ,dobre pa uporabljamo za proizvodnjo zdravil, jogurta, kruha, piva, vina, najdemo pa jih tudi v naših prebavilih. Biotehnologi pri delu v laboratoriju uporabljajo zaščitno haljo, rokavice, včasih pa tudi zaščitno masko in očala. Tudi mi smo lahko poskusili prenesti kvasovke na novo gojišče in odmeriti zelo majhno količino vode s pipeto. Nato smo naredili poskus, s katerim smo želeli dokazati, da kvasovke jedo sladkor in pri tem izločajo ogljikov dioksid. V stekleno posodo smo nalili toplo vodo ter dodali kvas in sladkor. Nato smo na vrh posode namestili balon in postavili posodo na toplo. Čez nekaj časa se je balon napihnil, ker se je vanj ujel ogljikov dioksid. Poskus je uspel.

Predstavitev mi je bila zelo všeč. Ta poklic se mi zdi zelo zanimiv.

Gaja Paš Šergan,5.č

Prav vsi so hoteli sodelovati pri poskusih in ne mine odmor, da učenci ne bi opazovali, kaj se dogaja »zanimivega« v posodah s kvasovkami. In spotoma še malce pretresejo steklenico, da se balon na njej napihne. Bilo je zanimivo in vsi smo uživali na predstavitvi res zanimivega poklica.

Nada Javh, razredničarka 5.č