Pravila šolskega reda OŠ Mengeš

Pravila šolskega reda Osnovne šole Mengeš

Eden pomembnejših dokumentov šole, s katerim učence vsako leto seznanimo se posebej ob začetku šolaskega leta so Pravila šolskega reda OŠ Mengeš. Priporočamo, da se z njimi večkrat seznanite. Pomembno je, da z učenci  o njih pogovarjajo tako učitelji kot tudi starši.