V četrtek, 15. 12. 2022, smo se učenci 7. c in 7. č odpravili po poti kulturne dediščine. Ustavili smo se v Vrbi, Žirovnici, na Rodinah in v Doslovčah.

Vrba je rojstna vas pesnika dr. Franceta Prešerna. Poleg njegove rojstne hiše smo si ogledali še cerkev svetega Marka, lipo, ki raste sredi vasi ter Prešernov spomenik, ki so ga v Vrbo postavili ob dvestoletnici pesnikovega rojstva. 

V Žirovnici stoji spominska hiša Prešernovega prijatelja, jezikoslovca in literarnega kritika ter bibliotekarja Matije Čopa. Izvedeli nekaj o njegovem življenju in delu ter si ogledali film o Poti kulturne dediščine.  

Doslovče so rojstna vas pisatelja Frana Saleškega Finžgarja. Njegova rojstna hiša je urejena tako, kot je bila v času pisateljeve mladosti. Spoznali smo Finžgarjevo življenje in delo. Spregovoril pa nam je tudi pisatelj sam. Pripovedoval nam je o svojem očetu in o tem, kako ga je oče vzgajal.

Na Rodinah pa se je rodil pisatelj Janez Jalen, avtor dela Bobri. Jalnova rojstna hiša je zanimiva tudi zato, ker v njej še vedno živijo pisateljevi sorodniki, ki hranijo vso Jalnovo zapuščino (rokopise, dokumente, osebne predmete).

Pridobljeno znanje nam bo prav prišlo pri pouku književnosti in bo pripomoglo k splošni razgledanosti.