Posredujemo vam obvestilo ZPM o možnosti brezplačnega letovanja otrok. Več si lahko preberete v njihovem obvestilu. Za več informacij se lahko obrnete na našo svetovalno delavko go. Veronico Bajuk ali na ZPM Domžale.

Obvestilo o možnosti letovanja

Obrazec