KJE SMO

OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš

tel.: 01 724 76 10

Ravnatelj: Milan Burkeljca 01 724 76 11
Pomočnica ravnatelja: Petra Moravec 01 724 76 12
Tajnica: Jasmina Kosec 01 724 76 10
Pedagoginja: Nives Zelenjak 01 724 76 13
Psihologinja: Veronika Bajuk 01 724 76 10
Knjižničarki: Mojca Ulaga 01 724 76 15
Doroteja Šporn
Vodja šolske prehrane: Nika Mušič
Računovodstvo: Nada Vuković 01 724 76 17
Odjava prehrane (do 8.30 ure): Nuša Zakrajšek 01 724 76 17
Fax:  01 724 76 18
E-mail: o-menges.lj @ guest.arnes.si
Spletna stran: www.osmenges.si
Št. podračuna pri UJP:  01100 6000032130
 Davčna številka:   SI 94625387

ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovno šolo Mengeš obiskujejo učenci, ki bivajo na območju njenega šolskega okoliša, to pa je celotno območje občine Mengeš z naselji Dobeno, Loka, Mengeš in Topole.