V preteklih mesecih so v prvih razredih potekale delavnice na temo prijateljstva in medosebnih odnosov v razredu. Učenci prvih razredov so se s pomočjo svetovalne delavke Veronike in pedagoginje Maje igrali različne socialne igre in gradili trdne odnose med seboj. Naučili so se tudi pesmico o prijateljstvu in izdelali plakat oziroma barvni mozaik. Spoznali so, da je njihov razred kot velik mozaik, sestavljen iz toliko koščkov, kolikor je učencev v razredu. Vsak učenec posebej predstavlja pomemben del v njihovi skupini. Na delavnicah je bilo zelo zabavno. 😊