Občina Mengeš je šoli donirala 200 knjig Lahkokrila Trdinova gorska vila pisatelja Ivana Sivca. Knjige bomo v okviru promocije spodbujanja bralne pismenosti v 1. triadi razdelili učencem 2. razreda, ki bodo uspešno zaključili bralno značko. 

https://emka.si/cdn/shop/files/9789617143300.jpg?v=1716793671