Na šoli smo gostili strokovni delavki Zveze potrošnikov Slovenije, gospo Alino Meško in gospo Petro Lovišček, ki sta z devetošolci izvedli delavnico na temo Finančna pismenost.

Učencem sta posredovali življenjsko pomembne in uporabne vsebine v obdobju odraščanja z namenom informiranja o upravljanju lastnih financ in učenju prevzemanja odgovornosti.

Učenci so izvajalki poslušali z zanimanjem, pobujali so smiselna vprašanja in se odzivali na vprašanja izvajalk. Izvajalki sta učence ves čas aktivno vključevali v predavanje oz. pogovor in izhajali iz njihovega razmišljanja in stališč. Izvajalki sta učence naše šole izjemno pohvali glede že pridobljenega znanja in ozaveščenosti glede finančne pismenosti .

Predstavili sta številne vsebine: za uvod so učenci izrazili stališča do denarja, nato sva ozaveščali, kako biti šef svojih financ, izpostavili sta teme glede varčevanja – zakaj in za kaj, razliko med varčevanjem in izposojo, kako kupovati pametno in biti kritičen do oglaševanja. Povedano sta podprli s slikovnim gradivom in projekcijo, s konkretnimi primeri iz lastne prakse, med vsebine finančne pismenosti sta smiselno podali smernice za varnost na spletu.

Dobrodošlo je bilo, da sta bili izvajalki dve, saj smo tako delavnice lahko omogočili vsem 4 oddelkom devetošolcev in zanimivo, še bolj motivacijsko in zabavno tekmovalnega duha je bilo, ko sta ob istočasni izvedbi delavnic v 2 oddelkih z učenci tudi skupaj izvedli Kahoot, s katerim so učenci predstavljeno vsebino na njim ljub način (uporaba aplikacije preko telefona) za konec učne ure tudi obnovili.

Obema izvajalkama se iskreno zahvaljujemo za pripravljenost sodelovanja in odlično izvedbo in si želimo, da bi na ta način sodelovali tudi v prihodnje – redno vsakoletno izvajanje delavnic za devetošolce.