Napovedujemo

– sobota, 28. maj 2022, na kolo za “kolesarčka” OŠ Mengeš, obogatitvena dejavnost za prijavljene učence

– sobota, 28. maj 2022, ekskurzija v Prekmurje, obogatitvena dejavnost za prijavljene učence

– sobota, 4. junij 2022, ekskurzija na Cerkniško polje in ogled Križne jame, obogatitvena dejavnost za prijavljene učence 5. razreda

– sobota, 11. junij 2022, ekskurzija na Cerkniško polje in ogled Križne jame, obogatitvena dejavnost za prijavljene učence 6. razreda

– ponedeljek, 6. junij 2022, sestanek za starše bodočih prvošolcev – vabilo z vsemi potrebnimi podatki vam bomo pravočasno poslali po pošti

– 6. do 10. junij 2022, šola v naravi s tečajem plavanja za učence 3. c in 3. č, Debeli rtič

– 20. do 24. junij 2022, šola v naravi s tečajem plavanja za učence 3. a in 3. b, Debeli rtič

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Veliko strokovnjakov različnih področij opozarja na škodljive posledice neustrezne ali prekomerne uporabe zaslonov pri otrocih. Primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo so v sodelovanju z NIJZ in strokovnjaki z drugih področij (pedopsihiatri, psihologi oz. klinični psihologi in drugi strokovnjaki, ki se pri svojem delu soočajo s to problematiko), pripravili publikacijo s smernicami za uporabo zaslonov pri otrocih.

(več …)

2. c razred na Medvedjem Brdu

2. dan

Danes smo zamesili testo, si zvili ptičke, jih okrasili in spekli za popoldansko malico. 

Vmes smo zavozlali in odvozlali nekaj vozlov.
Na popoldanskem izletu smo tresli tla na močvirnem travniku, odkrivali medvedje jame in se kotalili. Juhu!

(več …)

Kako postopati ob okužbi otroka s covid-19, marec 2022

Osnovno pravilo, ki ga je potrebno upoštevati, je, da otroka, ki je zbolel, starši ne pošljete v šolo.

V kolikor je otrok na HAG pozitiven, o tem obvestite razrednika (prek eA ali na njegov e-naslov). Otrok ostane doma. V tem primeru šola obvesti starše o visokorizičnem stiku. Sošolci okuženega učenca ne ostanejo doma (v kolikor so zdravi), ampak hodijo v šolo.

(več …)

Na sprehodu po nebesnem svodu

 

18. 3.-20. 3. 2022

Astronomija ni enako astrologija. Vendar na nebu najdemo tudi zodiakalna znamenja. Malo za šalo in prav nič za res, smo sestavili horoskopsko napoved za ta vikend.

(več …)