Samotestiranje za učence

Posredujemo vam informacije glede samotestiranja učencev, ki smo jih prejeli z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 27. 8. 2021.

(več …)

Informacije ob začetku šolskega leta 2021/2022

Da bo začetek v teh razmerah čim lažji, smo za vas pripravili nekaj najpomembnejših informacij. Na šoli se bomo v največji možni  meri potrudili otrokom zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, najbolj od vsega si želimo, da bi pouk potekal v šolskih prostorih s čim manj zdravstvenimi izzivi.
Večino ukrepov in prilagoditev, ki jih bomo izvajali za varovanje zdravja otrok in omejevanje širjenja virusa, že poznate, saj smo jih izvajali že lani. V nadaljevanju vam podajamo osnovne informacije o organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na naši šoli v trenutnih epidemioloških razmerah. Večinoma bo delo na šoli potekalo tako, kot je potekalo ob zaključevanju lanskega šolskega leta. V primeru poslabšanja razmer vas bomo o morebitnih spremembah pravočasno obvestili. Prosimo vas, da se o spodnjih informacijah pogovorite s svojim otrokom že pred prvim šolskim dnevom.

Za prvi šolski dan smo pripravili še posebno obvestilo in nekaj drugih obvestil in prijavnic, ki so pomembni ob začetku šolskega leta.

Prijavnice na interesne dejavnosti in obogatitvene dejavnosti bodo učenci dobili v drugem tednu pouka. Večina interesnih dejavnosti se bo začela oktobra.

(več …)

Šolske potrebščine za šolsko leto 2021/2022

V prispevku najdete sezname in druge pomembne informacije glede šolskih potrebščin.

Obvestilo o potrebščinah za 2021/2022, informacija o možnosti pomoči iz šolskega sklada

Prijavnice za učbeniški sklad so učenci v petek, 21. 5. 2021, dobili na papirju (spodaj sta tudi povezavi na prijavnico). Izpolnjeno prijavo naj otrok čim prej vrne.
Prijavnica za učence letošnjega 1. in 2. razreda
Prijavnica za učence letošnjega 3. do 8. razreda

(več …)

Neobvezni izbirni predmeti 2021/2022, bodoči 4. do 6. razred

Zbrali smo prijave na neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Zanimanje med učenci je tudi tokrat zelo veliko. Obveščamo vas, da bomo izvajali naslednje:

– umetnost, UME (5. razred),
– nemščina, NEM (4., 5. in 6. razred),
– računalništvo, RAČ (4., 5. in 6. razred),
– šport, ŠPO (4., 5. in 6. razred),
– tehnika, TEH (4. razred).

O urniku bodo učenci obveščeni 1. 9. 2021.

(več …)

Vtisi iz Slamnikarskega muzeja

img_20210622_091845

V torek, 22. junija, se je 3. c pogumno podal v dopoldansko pripeko in obiskal Slamnikarski muzej v Domžalah. Vožnja z avtobusom po tako dolgem času je bila zopet pravo doživetje!

Slamnikarski muzej ponuja ogromno znanja o naši kulturni dediščini. Učenci so se naučili, kako so včasih izdelovali slamnike, zakaj je bilo slamnikarstvo tako razširjeno v naših krajih, tudi v Mengšu, preizkusili so se v pletenju slamnatih kitk. Nato pa so si v Menačn’kovi domačiji ogledali še izgled in opremo domačije zgrajene pred več kot 100-timi leti.

(več …)