Zadnji dan pouka, ponedeljek, 24. 6. 2024

V ponedeljek, 24. 6. 2024, bo zadnji dan pouka v šolskem letu 2023/2024. Učenci bodo prejeli spričevala, pohvale in priznanja.

Jutranje varstvo bo potekalo kot običajno. Vse predure za učence od 2. do 8. razreda odpadejo. Pouk bo potekal po ponedeljkovem urniku.

Za učence od 1. do 4. razreda se bo pouk zaključil ob 11.30.

Za učence od 5. do 8. razreda se bo pouk zaključil ob 12.10.

Vsi izbirni predmeti odpadejo.

Podaljšano bivanje bo potekalo kot običajno.

Kosilo za prijavljene učence od 1. do 8. razreda bo na voljo v šoli (kot običajno, poseben razpored bo objavljen v šoli; v šoli bomo z vsemi kosili zaključili do 13.15).

Šolski kombi: zjutraj bo prevoz po običajnem urniku, po pouku pa bo odhod kombija prej in sicer za vse relacije ob 13.00.

Napovedujemo

– ponedeljek, 24. junij 2024, zadnji dan pouka za učence 1. do 8. razreda, podelitev spričeval, priznanj in pohval

– torek, 25. junij 2024, dan državnosti, državni praznik

-sreda. 26. junij 2024 začetek poletnih počitnic

Stanje 18. 6. 2024

Obvestilo o prevzemu spričeval, priznanj in pohval

Za učence od 1. do 8. razreda je zadnji dan pouka v ponedeljek, 24. 6. 2024. Za učence je to obvezni dan pouka, v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju pa na ta dan učenci prejmejo tudi spričevala, priznanja in pohvale.

Obveščamo vas, da za manjkajoče učence na zadnji dan pouka prevzem spičeval v šoli ne bo možen. Njihova spričevala boste lahko prevzeli v tajništvu v času uradnih ur v naslednjih terminih:

– od 26. do 28. junija 2024 med 10.00 in 12.00 in

– od 26. do 30. avgusta 2024 med 10.00 in 12.00.

Šolske potrebščine za leto 2024/2025

Pripravili smo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2024/2025. Učenci od 3. do 8. razreda bodo učbenike za naslednje šolsko leto iz učbeniškega sklada dobili predvidoma že ob zaključku pouka, učenci 1. in 2. razreda pa 2. 9. 2024. Učbenikov torej ne kupujete, če si jih bo otrok izposodil v šoli. (več …)

Starejši učijo mlajše

Sedmošolci so pri pouku naravoslovja pripravili predstavitve živali. Ker so v to vložili precej truda, so se odločili, da predstavijo še drugim učencem na šoli. Prvošolci zelo hrepenijo po spoznavanju starejših učencev, zato smo se kar zagrebli, da bi bili mi ti srečneži in se družili s sedmošolci.

(več …)

Ob koncu šolskega leta …

… nam pa res ni bilo hudega, le malo vroče je bilo. Še zadnji utrinki z zadnjih šolskih dni. Smo telovadili, se sprehajali, igrali, se glasbeno izobraževali, družili starejši z mlajšimi in še kaj.
Pa lepe počitnice vsem 🙂 (več …)

Donacija knjig Občine Mengeš

Občina Mengeš je šoli donirala 200 knjig Lahkokrila Trdinova gorska vila pisatelja Ivana Sivca. Knjige bomo v okviru promocije spodbujanja bralne pismenosti v 1. triadi razdelili učencem 2. razreda, ki bodo uspešno zaključili bralno značko. 

https://emka.si/cdn/shop/files/9789617143300.jpg?v=1716793671

Dobrodelneži na obisku v zavetišču

Dobrodelneži smo obiskali Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, si ga ogledali, se poučili o tem kako varno prevažati živali ter predali zbrani material.

Obiskali smo tudi sosednjo policijsko postajo in opazovali policijskega psa, ki je iskal prepovedane snovi.

(več …)

Mali raziskovalci

Tudi letos smo se s prvošolci podali v svet raziskovanja in ker se šolsko leto bliža koncu, so otroci strnili vtise, zakaj tako radi obiskujejo to interesno dejavnost.

(več …)

Zaključno druženje tutorjev in tutorandov

 V torek, 11. 6. 2024, smo se na zaključnem druženju zbrali učenci, vključeni v interesno dejavnost »Tutorstvo«. Izmenjali smo še zadnje vtise pred zasluženimi počitnicami ter se zabavali ob družabnih igrah. (več …)