– sreda, 5. oktober 2022, ekskurzija za 9. c in 9. č, Posočje

– četrtek, 6. oktober 2022, ekskurzija za 9. a in 9. b, Posočje

– četrtek, 6. oktober 2022, popoldan, šolska prireditev otroški živ žav, 15.30 do 18.00, na zunanjih površinah šole

– ponedeljek, 10. oktober 2022, popoldanske pogovorne ure za 1. do 5. razred, 17.00 do 19.00

– 10. do 14. oktober 2022, šola v naravi za učence 7. c in 7. č, CŠOD Kranjska Gora

– 17. do 21. oktober 2022, šola v naravi za učence 7. a in 7. b, CŠOD Planica

– 17. do 21. oktober 2022, šola v naravi za učence 5. a in 5. č, CŠOD Radenci

– 24. do 28. oktober 2022, šola v naravi za učence 5. b in 5. c, CŠOD Fara

– torek, 25. oktober 2022, popoldanske pogovorne ure za 6. do 9. razred, 17.00 do 19.00