DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dodatni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki pri posameznih predmetih dosegajo višje standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po dogovorjenem urniku.

Dopolnilni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po dogovorjenem urniku.

RAZREDNA STOPNJA

Razred Učitelj/-ica Učilnica/kabinet Dopolnilni oz. dodatni pouk
1. a Nataša Štebe K P11 torek, 5. ura
1. b Jasna Kalan K P12 četrtek, 5. ura
1. c Mojca Jontes K P12 četrtek, 5. ura
1. č Anja Repnik K P11 sreda, 5. ura
2. a Urška Mihajloska KP22 sreda, 5. ura
2. b Sabina Osolin 36 petek, 0. ura
2. c Helena Repanšek 35 sreda, 5. ura
2. č Vida Remškar KP11 četrtek, 0. ura
3. a Tevž Globokar 36 sreda, 0. ura
3. b Tjaša Repnik Kunilo 36 torek, 0. ura
3. c Urška Petek 36 četrtek, 0. ura
3. č Maja Sršen 24 četrtek, 6. ura
3. d Aleša Vogrinc P22 sreda, 0. ura
4. a Milena Osredkar P22 četrtek, 6. ura
4. b Špela Flajnik 25 sreda, 0. ura
4. c Simona Hrovat 26 četrtek, 0. ura
4. č Darja Kruljec 24 torek, 5. ura
5. a Viktorija Uršnik 23 torek, 6. ura
5. b Simon Podboršek 22 sreda, 0. ura
5. c Petra Moravec 21 četrtek, 6. ura
5. č Martina Šorn Povšnar P22

ponedeljek, 6. ura (1. turnus)

torek, 6. ura (2. turnus)

 

 PREDMETNA STOPNJA 

Učitelj/-ica Razred Dodatni pouk Razred Dopolnilni pouk
Anita Bezić Burger     5. razred

angleščina

četrtek, predura,

uč. 22

Barbara Pavovec     6. a, c

matematika

torek, predura,

uč. 1

Tjaša Gerbec     6. b, č

matematika

petek, predura,

uč. 34

Tanja Kozarski 6. razred

matematika

ponedeljek, predura, uč. 32

   
Manca Bernot     6. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 5

Maja Mezgec Kristan     6. a, b, c

angleščina

sreda, predura,

uč. 3/1. tur. (6. c)

sreda, predura,

uč. 3/2. tur. (6. a, b)

Simona Tučman     6. č

angleščina

četrtek, predura,

uč. 33/1. tur.

Barbara Pavovec 7. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 1

   
Tjaša Gerbec (Špela Šmitek)     7. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 34

Mateja Osredkar 7. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč.35/tur. 2

   
Doroteja Šporn     7. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč.27/tur. 1

Tatjana Knežević 7. razred

angleščina

sreda, predura,

uč. 3

   
Simona Tučman     7. razred

angleščina

sreda, predura,

uč. 33

Ajda Opeka 8. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. P1

   
Tanja Kozarski     8. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 32

Urška Oražem 8. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 28/tur. 2

   
Doroteja Šporn     8. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 27/tur. 2

Maja Mezgec Kristan 8. razred

angleščina

torek, predura,

uč. 3/tur. 1

   
Katja Krošelj     8. razred

angleščina

torek, predura,

uč. 4/tur. 1

Eva Benedičič 9. razred

matematika

sreda, predura,

uč. 8

   
Tanja Kozarski     9. razred

matematika

sreda, predura,

uč. 32

Urška Oražem 9. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 28/tur. 1

   
Mateja Osredkar     9. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 35/tur. 1

Katja Krošelj 9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 3/tur. 2

   
Tatjana Knežević     9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 4/tur. 2