DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dodatni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki pri posameznih predmetih dosegajo višje standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po dogovorjenem urniku.

Dopolnilni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po dogovorjenem urniku.

Razredna stopnja

Razred Učitelj/-ica Učilnica / kabinet Dopolnilni oz. dodatni pouk
1. a Lidija Ropotar K P11 petek, 5. ura
1. b Simon Podboršek K P11 sreda, 5. ura
1. c Mojca Jontes K P12 četrtek, 5. ura
1. č Anja Repnik K P22 ponedeljek, 5. ura
1. d Anja Kogovšek K P11 torek, 5. ura
2. a Vida Remškar 18 ponedeljek, predura
2. b Helena Repanšek 19 četrtek, predura
2. c Sabina Osolin 18 četrtek, predura
2. č Urška Mihajloska K P22 četrtek, 5. ura
3. a Tevž Globokar 19 torek, predura
3. b Janja Jeraj 20 četrtek, predura
3. c Aleša Vogrinc 9 sreda, predura
3. č Maja Sršen K P22 ponedeljek, 5. ura
4. a Simona Hrovat 26 sreda, predura
4. b Špela Flajnik 25 sreda, predura
4. c Milena Osredkar 33 sreda, 6. ura
4. č Darja Kruljec 24 sreda, predura
5. a Nada Javh 22 torek, predura (DOP)
četrtek, predura (DOD)
5. b Martina Šorn Povšnar P22 petek, predura
5. c Petra Moravec 21 četrtek, predura
5. č Viktorija Uršnik 23 petek, predura

Predmetna stopnja

Učiteljica Razred Dodatni pouk Razred Dopolnilni pouk
Anita Bezić Burger 5. razred

angleščina

četrtek, predura,

uč. 23

Lara Rugelj 6. a

matematika

torek, predura,

uč. 7

Tanja Kozarski 6. b

matematika

torek, predura,

uč. 32

Ajda Opeka 6. c

matematika

petek, predura,

uč. 35 / tur. 2

Špela Šmitek 6. č

matematika

petek, predura,

uč. 36 / tur. 1

Lara Rugelj 6. razred

matematika

ponedeljek, predura,

uč. 1

 
Mateja Lašič 6. a

slovenščina

četrtek, predura,

uč. 5 / tur. 2

Mateja Lašič 6. b

slovenščina

petek, predura,

uč. 5 / tur. 2

Manca Bernot 6. c in č

slovenščina

sreda, predura,

uč. 28

Maja Mezgec Kristan 6. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 3

Vesna Skerlovnik Horvat 7. razred

matematika

ponedeljek, predura,

uč. 34

Anica Bekrić 7. b in c

matematika

četrtek, predura,

uč. 2

Vesna Skerlovnik Horvat 7. a in č

matematika

petek, predura,

uč. 34

Urša Oražem 7. razred

slovenščina

petek, predura,

uč. 28

 
Mateja Osredkar 7. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 35

Tatjana Knežević 7. razred

angleščina

četrtek, predura,

uč. 28

Simona Tučman   7. razred

angleščina

četrtek, predura,

uč. 33

Lara Rugelj 8. razred

matematika

sreda, predura,

uč. 1

 
Tanja Kozarski   8. razred

matematika

sreda, predura,

uč. 32

Urša Oražem 8. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 28 / tur 1

Manca Bernot 8. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 5 / tur 2

 
Katja Krošelj 8. razred

angleščina

petek, predura,

uč. 3

Tatjana Knežević 8. razred

angleščina

petek, predura,

uč. 33

 
Marija Otoničar   8. razred

kemija

torek, predura

uč. 8 / tur.2

Eva Benedičič   8. razred

fizika

torek, predura

uč.8 / tur1

Špela Šmitek 9. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 1

   
Tanja Kozarski 9. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 32

Mateja Lašič 9. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 28 / tur 1

Doroteja Šporn   9. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 27 / tur 1

Simona Tučman 9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 33 / tur. 2

Tatjana Knežević   9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 34 / tur. 2

Marija Otoničar   9. razred

kemija

sreda, predura

uč.7 / tur. 1

Eva Benedičič   9. razred

fizika

ponedeljek, 6. ura

uč. 8 / tur 2