Razno

Spoštovani starši,

učitelji učence spodbujamo, da svojo naklonjenost in hvaležnost izrazijo z besedami ali jo zapišejo, narišejo. Taka zahvala zaposlenim na šoli pomeni več kot darilo, tudi kadar jo izrazijo starši.

Zakon o javnih uslužbencih (UL RS 58/03) v 11. členu ureja načelno prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem dela. Izjemoma lahko javni uslužbenec sprejme protokolarno darilo majhne vrednosti ali priložnostno darilo manjše vrednosti. Če darilo presega predpisano vrednost, postane last delodajalca.

OMEJITVE IN POSTOPKI V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL SO OPREDELJENI V UREDBI O OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH JAVNIH USLUŽBENCEV V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARILA. (UL RS, št. 56/15)