PODALJŠANO BIVANJE

Učenci razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. Učence morajo starši iz podaljšanega bivanja prevzeti do 16.45 ure.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole za varnost, otroka prevzamejo starši ali oseba, ki so jo za to pooblastili ob napovedanem času, otrok sam pa lahko podaljšano bivanje zapusti le s pisno privolitvijo staršev.

OPB UČITELJ/-ICA UČILNICA UČENCI
OPB 1 Leja Goručan P11 1. a
OPB 2 Darinka Vode P12 1. b
OPB3 Vesna Katarinčič 11 1. c
OPB 4 Mateja Banko 12 1. č
OPB 5 Simona Markovič 14 1. d
OPB 6 Maja Dacar 13 2. a, 3. b
OPB 7 Jure Trček 16 2. b, 3. b
OPB 8 Andrej Lah 18 2. c, 3. b
OPB 9
Rok Remic
15 2. č, 3. b
OPB 10 Taja Gorenšček 19 3. a, 3. b
OPB 11 Klemen Matkovič 17 3. c, 3. b
OPB 12

Nina Klemen Blatnik PON

Anja Repnik TOR

Maja Sršen SRE

Sabina Osolin ČET

Mojca Jontes, Simon Podboršek PET

10 3. č, 3. b
OPB 13

Katja Krošelj PON, TOR, ČET

Damjana Pogačnik SRE

Špela Štebe PET

25
4. a, 4. b
OPB 14

Manca Bernot PON, SRE

Jana Dolenc TOR, ČET

Kristina Šegel PET

9
4. c, 4. č
OPB 15

Anja Zof PON, TOR, SRE, ČET

Špela Šmitek ČET

Majda Hočevar Pleško PET

23
5. razred