TEKMOVANJA IZ ZNANJA

 

         
         

 

 

 

 

KOLEDAR TEKMOVANJ

MESEC DATUM TEKMOVANJE namenjeno učencem:
SEPTEMBER        29. 9. 2022 Šolsko tekmovanje iz znanja logike 3. – 9. razred
OKTOBER 14. 10. 2022 Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 6. – 9. razred
22. 10. 2022 Regijsko tekmovanje iz znanja logike 3. – 9. razred
19. 10. 2022 Šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 8. – 9. razred
12. 11. 2022 Državno tekmovanje iz znanja logike 3. – 9. razred
NOVEMBER 7. 11 – 18. 11. 2022 Šolsko tekmovanje iz znanja računalništva – BOBER 2. – 9. razred
22. 11. 2022 Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 8. razred 8. razred
22. 11. 2022 Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred 9. razred
29. 11. 2022 Šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 8. – 9. razred
19. 11. 2022 Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 6. – 9. razred
17. 11. 2022 Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine za 9. razred 9. razred
30. 11. 2022 Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki 2. – 9. razred
15. 11. 2022 Šolsko tekmovanje iz znanja geografije 6. – 9. razred
DECEMBER 6. 12. 2022 Šolsko tekmovanje  iz znanja zgodovine 8. – 9. razred
Med 2. 12. in 9. 12. 2022 Državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 8. – 9. razred
7. 12. 2022 Šolsko tekmovanje v znanju astronomije – priznanje Utrinek 6. – 9. razred
JANUAR 17. 1. 2023 Regijsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 8. – 9. razred
9. 1. 2023 Šolsko tekmovanje v slovenski glasbeni olimpijadi 8. – 9. razred
14. 1. 2023 Državno tekmovanje v znanju astronomije – priznanje Utrinek 6. – 9. razred
7. 1. 2023 Državno tekmovanje iz znanja računalništva – BOBER 2. – 9. razred
16. 1. 2023 Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje 8. – 9. razred
27. 1. 2023 Šolsko tekmovanje o okoljskem znanju EKOKVIZ 6. – 8. razred
FEBRUAR 15. 2. 2023 Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 7. razred 7. razred
25. 2. 2023 Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki 6. – 9. razred
15. 2. 2023 Šolsko tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje 8. – 9. razred
MAREC 22. 3. 2023 Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 7. razred 7. razred
30. 3. 2023 Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 8. razred 8. razred
4. 3. 2023 Državno tekmovanje v slovenski glasbeni olimpijadi 8. – 9. razred
25. 3. 2023 Regijsko  tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje 8. – 9. razred
11. 3. 2023 Državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 8. – 9. razred
8. 3. 3023 Šolsko tekmovanje – VESELA ŠOLA 4. – 9. razred
30. 3. 2023 Državno tekmovanje iz znanja nemščine za 9. razred 9. razred
16. 3. 2023 Šolsko tekmovanje v znanju matematike za priznanje Kenguru 1. – 4. razred
9. 3. 2023 Državno tekmovanje iz znanja zgodovine 8. – 9. razred
30. 3. 2023 Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred 9. razred
13. 3. 2023 Šolsko tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje 5. – 9. razred
Med 20. 3. in 24. 3. 2023 Šolsko tekmovanje v nemški bralni znački 6. – 9. razred
Med 13. 3. in  17. 3. 2023 Šolsko tekmovanje v španski bralni znački 7. – 9. razred
11. 3. 2023 Državno tekmovanje o okoljskem znanju EKOKVIZ – pisni del 6. – 9. razred
APRIL 4. 4. 2023 Šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje -Mehurčki 4. – 7. razred
5. 4. 2023 Regijsko tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja oz. Kenguru 1. – 9. razred
13. 4. 2023 Regijsko tekmovanje v znanju fizike za Stefanove priznanje 8. – 9. razred
8. 4. 2023 Državno tekmovanje o okoljskem znanju EKOKVIZ – ustni del 6. – 8. razred
6. 4. 2023 Šolsko tekmovanje iz znanja naravoslovja – KRESNIČKA 1. – 2. razred
12. 4. 2023 Državno tekmovanje – VESELA ŠOLA 4. – 9. razred
1. 4. 2023 Državno tekmovanje v znanju geografije 6. – 9. razred
22. 4. 2023 Državno tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje oz. Kenguru 1. – 9. razred
MAJ 13. 5. 2023 Državno tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje 8. – 9. razred
6. 5. 2023 Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje 8. – 9. razred
5. 5. 2023 Šolsko tekmovanje v znanju logike Logična pošast 2. – 9. razred
19. 5.2023 Ciciveselošolski dan 1. razred
20. 5. 2023 Državno tekmovanje v znanju logike Logična pošast 2. – 9. razred