JUTRANJE VARSTVO

Za učence razredne stopnje je organizirano jutranje varstvo od 6. ure do začetka pouka. V jutranje varstvo se vključijo učenci od 1. do 3. razreda, za katere ste starši na začetku leta najavili zgodnejši prihod v šolo. Za učence 1. razreda je vključitev v skladu z zakonom brezplačna. Učenci razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja.

JUV 01 6.00–8.20, uč. 12 Jana Dolenc
JUV 02 7.20–7.50, uč. 11

Lidija Ropotar

Mojca Jontes

Marija Medvešek

Kristina Šegel

Anja Kogovšek

JUV 03 7.00–8.20, uč. 13

Katja Krošelj

Manca Bernot

Mateja Banko, uč. 17

Katja Krošelj

Klemen Matkovič

JUV 04 7.20–8.20, uč. 16

Simona Hrovat

Janja Jeraj

Nada Javh, uč. 20

Darja Kruljec

Špela Flajnik

JUV 05 7.50–8.20, uč. 15

Urška Mihajloska

Vida Remškar

Tevž Globokar, uč. 19

Eva Benedičič

Helena Repanšek