ŠOLSKI KOLEDAR

Začetek pouka je 1. septembra 2020. Zadnji dan pouka za deveti razred je 15. junij 2021, za vse ostale razrede pa 24. junij 2021. V šolskem letu 2020/2021 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 190 dni pouka (deveti razred 183 dni).

Ocenjevalna obdobja Trajanje
prvo od 1. septembra 2020 do 31. januarja 2021
drugo od 1. februarja 2021 do 15. oz. 24. junija 2021

Na koncu prvega ocenjevalnega obdobja učiteljski zbor na konferenci oceni vzgojne in učne dosežke učencev in o njih pisno obvesti starše (razen v 1. razredu). Ob koncu pouka učenci prejmejo spričevalo.

POČITNICE MED ŠOLSKIM LETOM

26. oktober – 30. oktober 2020 jesenske počitnice
24. december 2020 – 1. januar 2021 novoletne počitnice
22. februar – 26. februar 2021 zimske počitnice
26. april – 30. april 2021 prvomajske počitnice

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki ga bodo opravljali učenci 6. in 9. razreda:

4. maj 2021: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. maj 2021: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. maj 2021: NPZ iz športa za 9. razred in NPZ iz angleščine za 6. razred.

Tretji predmet v 9. razredu: šport
V začetku šolskega leta 2020/2021 je ministrica za izobraževanje določila, iz katerega predmeta se bo preverjalo znanje na naši šoli. Letos bo ta predmet šport.

Šolski koledar na spletni strani MIZŠ.