POGOVORNE URE

Učitelji in drugi strokovni delavci šole so vam na voljo na dopoldanskih pogovornih urah vsak teden. Predlagamo, da se na pogovorne ure vnaprej najavite. Spodaj si lahko ogledate razpored pogovornih ur v šolskem letu 2020/21.

Razredna stopnja

Razred Razrednik/razredničarka, vzgojiteljica Pogovorne ure Prostor
1. a

Lidija Ropotar,

Kristina Šegel

četrtek, 11.35—12.20 K P11
1. b

Simon Podboršek,

Anja Jevnikar

ponedeljek, 11.35—12.20 K P11
1. c

Mojca Jontes,

Marija Medvešek

sreda, 11.35—12.20 K P12
1. č

Anja Repnik,

Špela Štebe

torek, 11.35—12.20 K P12
1. d

Anja Kogovšek,

Majda Hočevar Pleško

ponedeljek, 11.35—12.20 KP12
2. a Vida Remškar ponedeljek, 5. ura KP 11
2. b Helena Repanšek petek, 2. ura K P22
2. c Sabina Osolin petek, 4. ura K P22
2. č Urška Mihajloska četrtek, 4. ura K P22
3. a Tevž Globokar četrtek, 2. ura K 29
3. b Janja Jeraj četrtek, 3. ura K 29
3. c Aleša Vogrinc ponedeljek, 4. ura U 20
3. č Maja Sršen ponedeljek, 3. ura K P22
4. a Simona Hrovat petek, 1. ura K 28
4. b Špela Flajnik četrtek, 5. ura K 29
4. c Milena Osredkar sreda, 4. ura K P22
4. č Darja Kruljec torek, 1. ura K P22
5. a Nada Javh četrtek, 2. ura K P 22
5. b Martina Šorn Povšnar torek, 2. ura P 22
5. c Petra Moravec torek, 2. ura U 21
5. č Viktorija Uršnik torek, 4. ura K P22

Predmetna stopnja

Razred

Razrednik/razredničarka,

učitelj/-ica

Predmet

Pogovorne

ure

Prostor
6. a Mateja Lašič SLJ, N2N, NI1 ponedeljek, 4. ura K 1
6. b Miha Osredkar ZGO, GEO petek, 2. ura K 29
6. c Ajda Opeka MAT, TIT, NTE,  OGU sreda, 3. ura K 1
6. č Špela Šmitek MAT, UBE, ROM, MME torek, 3. ura K 8
7. a Vesna Skerlovnik Horvat MAT, TIT četrtek, 3. ura K 32
7. b Anica Bekrić MAT, TIT petek, 2. ura K 1
7. c Mateja Osredkar SLJ četrtek, 2. ura K 28
7. č Tatjana Knežević TJA ponedeljek, 5. ura K 28
8. a Klemen Matkovič GEO, DKE, ŠPOd torek, 3. ura K 29
8. b Marija Otoničar KEM, NAR torek, 4. ura K 7
8. c Aleš Koštomaj ŠPO, ŠPOd, NŠP, ŠSP, IŠPO petek, 4. ura K TV
8. č Eva Benedičič MAT, FIZ sreda, 3. ura K 8
9. a Simona Tučman TJA, GEO ponedeljek, 5. ura K 29
9. b Doroteja Šporn SLJ, GKL ponedeljek, 4. ura K 29
9. c Maja Mezgec Kristan TJA sreda, 3. ura K 7
9. č Petra Berdajs ŠPO, ŠPOd,  NŠP, ŠZZ, IŠPK, PLE ponedeljek, 3. ura K TV
Nikolaja Mušič GOS, SPH ponedeljek, 4. ura U P2
Oražem Urša SLJ, NI2, NI3 ponedeljek, 4. ura K 8
Učitelj/-ica Predmet Pogovorne ure Prostor
Ljubica Rožman ZGO ponedeljek, 2. ura K 29
Lara Rugelj MAT, NRA sreda, 3. ura K 32
Nataša Banko GUM ponedeljek, 4. ura U 36
Manca Bernot SLJ ponedeljek, 4. ura K 32
Metka Trobec NAR, BIO, ROD četrtek, 4. ura K 8
Anita Bezić Burger TJA torek, 2. ura K 32
Judita Rančigaj ŠPO, ŠZZ, NŠP četrtek, 4. ura K TV
Tomaž Soklič ŠPO, NŠP, ŠPOd, ŠSP, IŠPN sreda, 4. ura K TV
Tanja Kozarski MAT petek, 2. ura K 32
Katja Krošelj TJA, N1A četrtek, 4. ura K 28
Alojz Kalinšek LUM, LS1, LS2, LS3, NUM sreda, 4. ura U 31
Nina Klemen Blatnik TJA, N1A sreda, 4.ura K 29
Taja Gorenšček NAR ponedeljek, 4. ura K 7
Anja Zof N2N, DKE, GEO torek, 4. ura K 29
Vesna Katarinčič NAR petek, 3. ura K 7
Veronica Bajuk ŠI1, ŠI2, ŠI3 po dogovoru K 17
Katja Kušar DSP po dogovoru K 12
Vanja Abram ISP, DSP po dogovoru K 39
Janja Gonza ISP, DSP po dogovoru K 11
Sabina Jurič Šenk ISP, DSP po dogovoru K 11
Maja Sadovnik ISP, DSP po dogovoru K 35
Dušanka Strnad ISP, DSP po dogovoru K 38
Špela Tkalčič ISP, DSP po dogovoru K 18
Irma Tratnik ISP, DSP po dogovoru K 37
Anja Gričar ISP, DSP po dogovoru K 38
Jana Dolenc laborantka, JUV po dogovoru K 7
Sašo Božič NRA po dogovoru K 22
Milan Burkeljca ZGO po dogovoru
Tatjana Cevec Drolc ZGO po dogovoru

Popoldanske pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure so enkrat mesečno od 17. do 19. ure (datumi pogovornih ur so razvidni v rokovniku Načrtujem). Učitelji razrednega pouka in učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja jih izvajajo ob ponedeljkih, učitelji predmetnega pouka pa ob torkih.