PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE

Predmeti/število ur tedensko 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r
Slovenščina (SLJ) 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika (MAT) 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Angleščina (TJA) 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost (LUM) 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost (GUM) 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba (DRU) 2 3
Geografija (GEO) 1 2 1,5 2
Zgodovina (ZGO) 1 2 2 2
Državljanska kultura in etika (DKE) 1 1
Spoznavanje okolja (SPO) 3 3 3
Fizika (FIZ) 2 2
Kemija (KEM) 2 2
Biologija (BIO) 1,5 2
Naravoslovje (NAR) 2 3
Naravoslovje in tehnika (NIT) 3 3
Tehnika in tehnologija (TIT) 2 1 1
Gospodinjstvo (GOS) 1 1,5
Šport (ŠPO) 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmeti 2/3 2/3 2/3
Neobvezni izbirni predmeti 2 2/1 2/1 2/1 2 2 2
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12,13,14 14,15,16 12,13,14
Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5