Obvezni izbirni predmeti 2022/2023, bodoči 7. do 9. razred

Glede na interes učencev in normative bomo v šolskem letu 2022/2023 izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:

– astronomija – daljnogledi in planeti,
– biologija – raziskovanje organizmov v domači okolici,
– filmska vzgoja,
– gledališki klub,
– izbrani šport – košarka,
– izbrani šport, odbojka,
– likovno snovanje 1, 2 in 3
– multimedija,
– nemščina 1, 2 in 3
– obdelava gradiv – kovine,
– ples
– poskusi v kemiji,
– računalniška omrežja,
– robotika v tehniki,
– sodobna priprava hrane,
– španščina 1, 2 in 3,
– šport za sprostitev,
– šport za zdravje,
– urejanje besedil,
– življenje človeka na Zemlji.

O urniku izbirnih predmetov bodo učenci obveščeni 1. 9. 2022.

(več …)

Neobvezni izbirni predmeti 2022/2023, bodoči 4. do 6. razred

Na podlagi zbranih prijav učence vas obveščamo, da bomo v naslednjem šolskem letu izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

– računalništvo, 4. , 5. in 6. razred
– umetnost, 5. razred
– tehnika, 4. razred
– šport, 4., 5. in 6. razred,
– nemščina, 4., 5. in 6. razred.

O urniku bodo učenci obveščeni 1. 9. 2022.

(več …)

Animacije Pike Nogavičke učencev 4. č razreda

Med šolanjem na daljavo smo izvedli kulturni dan, kjer smo spoznali, kako nastane animacija.

Po povratku v šolo smo imeli za domače branje Piko Nogavičko. Prišli smo na idejo, da bi animirali del zgodbe.

Razdelili smo se v skupine in pripravili besedilo posameznega poglavja, zgradili rekvizite iz lego kock, papirja… in tako oblikovali sceno.

Svoje mojstrovine smo posneli. Pri delu smo zelo uživali in se zabavali. Naše animacije si lahko ogledate na posnetkih. (več …)

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 2021

Ob koncu 6. in 9. razreda opravljajo učenci nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Udeležba na NPZ je za vse učence obvezna. Učenci pišejo preverjanje samo v rednem roku, naknadnega roka ni. Kot ste bili že obveščeni, se v 6. razredu znanje preverja iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa prav tako iz slovenščine, matematike in športa. Učenci opravljajo preverjanje iz vseh treh predmetov.
Na dan, ko bodo potekali NPZ-ji, pridejo učenci 6. in 9. razreda v šolo ob 7.30.

Datumi preizkusov so določeni, o njih smo vas tudi že obvestili in sicer:
– torek, 4. maj 2021 – slovenščina
– četrtek, 6. maj 2021– matematika,
– ponedeljek, 10. maj 2021 – angleščina (6. razred), šport (9. razred).

(več …)

Vprašalnik o telesni dejavnosti otrok med pandemijo

Posredujemo vam pobudo Fakultete za šport za sodelovanje v raziskavi o telesni dejavnosti v času pandemije.

Otroke so ukrepi za zajezitev pandemije najbolj prizadeli, a verodostojnih in primerljivih podatkov o upadu telesne dejavnosti med njimi v Evropi je premalo. Zaradi tega so se raziskovalci iz 11 evropskih držav na povsem spontan in prostovoljen način združili v skupino, ki bo v naslednjih dveh tednih poskušala zbrati podatke o telesni dejavnosti osnovnošolske populacije in te izsledke predstaviti odločevalcem na najvišji evropski ravni.

V ta namen so pripravili vprašalnik, do katerega lahko starši dostopate na povezavi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbmDwnzU-5hT2I59inNIS7m_8ErO0riYNYXM5qKtndp1egpA/viewform?usp=sf_link