V preteklih dneh se je zaradi posledic poplav žal uresničil najslabši scenarij. Kljub hitremu posredovanju zaposlenih, ki so naplavljeno vodo z muljem odstranili na dan poplav že po nekaj urah, v nadaljnjih dneh pa, tudi ob pomoči staršev, temeljito očistili in razkužili vse prostore in opremo, so strokovnjaki z merjenjem ugotovili, da je voda vdrla tudi v estrihe. Vse kletne učilnice in druge prostore je zato potrebno strojno osušiti, kar bo predvidoma trajalo vsaj mesec dni.

Septembra je tako posledično celotna kletna etaža z 12 učilnicami, kabineti, jedilnico in kuhinjo neuporabna.

Nastala situacija ne dopušča, da bi izvajali nemoten pouk kot običajno.

Ker ocenjujemo, da je šolanje na daljavo za učence slaba rešitev in se želimo tem na vsak način izogniti, bomo urnik načrtovanega šolskega dela na predmetni stopnji od 6. do 9. razreda prilagodili danim razmeram. Pouk od 1. do 5. razreda bo potekal normalno.

Učenci od 6. do 9. razreda tako ne bodo menjavali učilnic, temveč bo vsak oddelek imel pouk v eni učilnici oz. v prostorih, ki bodo začasno preurejeni v učilnice. Ker prostora kljub temu ne bo dovolj, bo vsak razred imel en teden dejavnosti izven šolskih prostorov. Izpeljali bomo 2 športna dneva, kulturni, tehniški in naravoslovni dan.

Od 4. do 8. septembra (1. teden) bodo dneve dejavnosti imeli učenci 9. razreda, od 11. do 15. septembra (2. teden) učenci 8. razreda, od 18. do 22. septembra (3. teden) učenci 7. razreda in od 25. do 29. septembra (4. teden) učenci 6. razreda.

Šolska kuhinja in jedilnica prav tako nista operativna, zato bomo prilagojeno predpakirano malico zagotavljali vsem učencem od 1. – 9. razreda. Kako bo s kosili oziroma dodatnim obrokom, pa boste še obveščeni. Predvidoma bomo v času kosila lahko zagotovili ojačano malico zgolj otrokom, ki bodo vključeni v podaljšano bivanje. Harmonija je odstopila prostore in sedaj gostijo več oddelkov vrtca Gobavica, zato trenutno še nimamo nobenih informacij glede kosil.

Podrobnejše informacije bodo učenci prejeli v petek, 1. 9., na prvi šolski dan, ki bo potekal po posebnem urniku, ki bo objavljen na šolski spletni strani in na vratih garderobe.

Starši boste podrobneje z nastalo situacijo seznanjeni na roditeljskih sestankih. Zato bomo izjemoma imeli roditeljske sestanek za 6. in 7. razred v ponedeljek, 4. 9. 2023, za 8. in 9. razred pa v torek, 5. 9. 2023. O uri, prostoru in dnevnem redu boste obveščeni na vabilu.

Pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo potekalo po ustaljenem urniku. Pouk športa bo do konca sanacije in obnove športne dvorane večinoma potekal zunaj, zato naj bodo učenci vedno oblečeni vremenu primerno.

Prihajajoči meseci bodo za vse nas, vas in vaše otroke predstavljali velik izziv. Pred vsako odločitvijo, ki jo sprejmemo, pretehtamo vse možne scenarije in se šele potem odločimo za tistega, ki je v tej situaciji izvedljiv in za otroke najboljši. Kljub temu bo potreben marsikateri kompromis. Na šoli se bomo kljub danim okoliščinam potrudili ustvariti kar se da normalno učno okolje. Starše naprošamo za razumevanje in podporo pri našem delovanju. V nadaljevanju pozorno spremljate elektronsko pošto oziroma šolsko spletno stran, ker lahko pride do sprememb.