V sredo, 15. 1. 2020, je 3. in 4. šolsko uro na OŠ Mengeš v zbornici potekalo zasedanje otroškega parlamenta. Rdeča nit zasedanja je bila naša poklicna prihodnost. O tem smo se že večkrat pogovarjali tudi na razrednih urah.

Zasedanje smo začeli s preprosto igro o poklicih od A do Ž, kjer smo morali za vsako črko napisati en poklic. Morali smo hitro razmišljati, sodelovati ter se uskladiti med seboj, kateri poklic bomo napisali. Igra je vzpodbudila tudi malo tekmovalnosti med nami.
V nadaljevanju smo se osredotočili na robotizacijo delovnih mest. Razmišljali smo o prednostih in slabostih, ki nam jih umetna tehnologija prinaša  v prihodnosti. Spraševali smo se o tem, kaj pomeni napredek tehnologije za razvoj človeka in njegovih sposobnosti. Nekateri smo bili mnenja, da nas roboti ne ogrožajo, drugi pa niso bili tako prepričani. Vprašanje, kdo bo v prihodnosti glavni, ljudje ali umetna inteligenca ostaja neodgovorjeno.
V naslednji delavnici smo iskali kompetence, ki nam jih dajejo posamezni šolski predmeti in nekatere izvenšolske dejavnosti. Ugotovili smo, da se v šoli naučimo vztrajnosti, utrjujemo svoj spomin, malo manj pa kreativnosti in medsebojne komunikacije.

Za prihajajoče leto smo sestavili naslednje sklepe, v katerih smo izpostavili svoje želje ter interese:
– želeli bi si več timskega dela in medsebojnega sodelovanja,
– več dela na področju ročnih spretnosti in razvijanja kreativnosti.

Za zaključek smo si pogledali posnetek o Hoodburgerju. To je uspešen projekt dveh prijateljev, ki sta morala za uspeh pokazati številne kompetence: vztrajnost, trud, upati si tvegati. Imela pa sta tudi pravo idejo, dober načrt ter podporo okolice.
Svoje ugotovitve in sklepe bomo v februarju predstavili na medobčinskem zasedanju otroškega parlamenta, ki bo letos na OŠ Dob.