Ob koncu šolskega leta smo se v okviru interesne dejavnosti »Tutorstvo« sestali na zaključnem srečanju. Izmenjali smo vtise medvrstniške prostovoljne učne pomoči, se posladkali in nasmejali ob didaktično-družabnih igrah. Med počitnicami bomo uživali, za domačo nalogo ne bomo mislili na šolo, v prihodnjem šolskem letu pa bomo ponovno združili moči ter si pomagali pri učenju.

Nekaj vtisov tutorjev in tutorandov:

»Bilo mi je zelo všeč, ker je bila Naja zelo prijazna do mene.« (Enna, 5. a)

Tutorstvo ni je bilo zelo všeč, ker rada pomagam drugim in sem tukaj to počela.« (Naja, 7. c)

»Bilo je zelo dobro, ker smo se učili na zabavnejši način.« (Urban, 7. b)

»Na tutorstvo je bilo zabavno prihajati, kljub zgodnji preduri.« (Kaja, 7. b)

»Zelo dobro je bilo delati s Kristjanom. Tudi pomagal mi je pri družbi, zdaj mi gre zelo dobro.« (Ian, 5. b)

»Tutorstvo mi je bilo zelo všeč, saj sem lahko pomagal.« (Kristjan, 7. č)

»Tutorstvo mi je bilo všeč, ker mi je je Monika zelo pomagala.« (Emma, 6. č)

»Super, a zahtevno, saj sem imel manj zgovornega tutoranda.« (Aleksander, 7. b)

»Meni je bilo zelo všeč, ker sem dobil boljše ocene.« (Luka, 7. b)

Vanja Abram, mentorica interesne dejavnosti »Tutorstvo«