SREČNO novo leto 2022 vam želijo učenci 5. č in učiteljica Nada Javh