Podrobnejši šolski koledar OŠ Mengeš si lahko ogledate na povezavi prek spodnje slike:

Začetek pouka je 2. septembra 2019. Zadnji dan pouka za deveti razred je 15. junij 2020, za vse ostale razrede pa 24. junij 2020. V šolskem letu 2019/2020 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 189 dni pouka (deveti razred 182 dni).

Ocenjevalna obdobja Trajanje
prvo od 2. septembra 2019 do 31. januarja 2020
drugo od 1. februarja 2020 do 15. oz. 24. junija 2020

Na koncu prvega ocenjevalnega obdobja učiteljski zbor na konferenci oceni vzgojne in učne dosežke učencev in o njih pisno obvesti starše (razen v 1. razredu). Ob koncu pouka učenci prejmejo spričevalo.

POČITNICE MED ŠOLSKIM LETOM

28. oktober–1. november 2019 jesenske počitnice
25. december 2019—2. januar 2020 novoletne počitnice
17. februar—21. marec 2020 zimske počitnice
27. april–2. maj 2020 prvomajske počitnice

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki ga bodo opravljali učenci 6. in 9. razreda:

5. maj 2020: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
7. maj 2020: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
11. maj 2020: NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in NPZ iz angleščine za 6. razred.

Tretji predmet v 9. razredu:
V začetku šolskega leta 2019/2020 bo minister za izobraževanje določil, iz katerega predmeta se bo preverjalo znanje na naši šoli.

Šolski koledar na spletni strani MIZŠ.