Pripravili smo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2024/2025. Učenci od 3. do 8. razreda bodo učbenike za naslednje šolsko leto iz učbeniškega sklada dobili predvidoma že ob zaključku pouka, učenci 1. in 2. razreda pa 2. 9. 2024. Učbenikov torej ne kupujete, če si jih bo otrok izposodil v šoli.

 V šolskem letu 2024/2025 bodo učenci bodočega 1., 2. in 3. razreda na začetku pouka v šoli brezplačno prejeli tudi delovne zvezke, zato jih ne kupujte.

Priporočamo, da kupite samo stvari, ki so na seznamih.

1. razred, šolske potrebščine za 2024/2025
2. razred, šolske potrebščine za 2024/2025
3. razred, šolske potrebščine za 2024/2025
4. razred, šolske potrebščine za 2024/2025
5. razred, šolske potrebščine za 2024/2025
6. razred, šolske potrebščine za 2024/2025
7. razred, šolske potrebščine za 2024/2025
8. razred, šolske potrebščine za 2024/2025
9. razred, šolske potrebščine za 2024/2025

Če se je družina znašla v finančni stiski, lahko zaprosite za pomoč pri plačilu delovnih zvezkov. Napisati morate dopis, v katerem na kratko pojasnite situacijo, izpolnite obrazec in priložite dokazila ter vse skupaj naslovite na šolski sklad. Rok za oddajo vlog je petek, 14. 6. 2024. Več si lahko preberete v obvestilu.
Pomoč šolskega sklada pri plačilu stroškov delovnih zvezkov – Vloga za subvencijo za delovne zvezke 2024 (rok za oddajo je 14. 6. 2024)

Brezplačni črtasti, brezčrtni in karo zvezki za učence
Za učence iz družin, ki so se znašle v finančni stiski, bo šolski sklad omogočil nekaj brezplačnih zvezkov. Več si lahko preberete v obvestilu.