Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice II

Projekt EVREKA II je nadaljevanje uspešno izvedenega projekta EVREKA, aktivnosti katerega so se izvajale tudi na OŠ Mengeš v šolskem letu 2018/2019. V projektu EVREKA II bomo v Zavodu REVIVO izpopolnili že preizkušene ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti ter jim dodali nove vsebine. Z načrtovanimi aktivnostmi bomo vsebine predstavljali vse širšemu krogu zainteresiranih ljudi in jim razširili znanje o vodnih ekosistemih, predstavili potrebo za njihovo zaščito in vzbudili željo po trajnostnem in sonaravnem upravljanju s porečjem Kamniške Bistrice.

Povzetek

Zavod REVIVO in OŠ Mengeš sta se s projektom EVREKA II uspešno prijavila na razpis lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in Vas, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupna vrednost projekta znaša 82.959,12 EUR.

Namen projekta

S projektom želimo ozaveščati in izobraževati širši krog ljudi preko različnih interaktivnih dejavnosti in razširiti obzorje in znanje o vodnih ekosistemih, pa tudi potrebi za njihovo zaščito.

Glavne aktivnosti

Tekom projekta bomo organizirali javni medgeneracijski dogodek EkoReka in 19 izobraževalnih delavnic za različne starostne skupine. Na dogodku EkoReka bomo v Mengšu ob Pšati v sodelovanju z lokalnimi društvi izvajali naravoslovne delavnice, izobraževalne igre, ribji poligon, predvajali izobraževalne filme ter organizirali okroglo mizo na temo Pšate in možnostih njene renaturacije. Delavnice Revivo EKO AVANTURE temeljijo na spoznavanju reke, rečnih organizmov in medsebojnih povezav ter razumevanju vpliva človeka na kakovost voda in prisotnost organizmov. Hidrološko ekološke delavnice so tehnično usmerjene, zato bomo na njih sestavljali merilne naprave, ki bodo merile pretok vode v Pšati, količino padavin, temperaturo, ter nekatere druge parametre. Učenci bodo pridobljene podatke pojasnjevali z značilnostmi reliefa, količino padavin, pritoki ipd. Spomine starejših občanov in njihove dogodivščine ob Pšati bomo predstavili preko dokumentarno-igranega filma, pripravili pa bomo tudi dva promocijska videa.

Cilj projekta

Doseči želimo premik v zavesti ljudi, da ohranjanje narave ni naloga peščice strokovnjakov, temveč odgovornost vsakega posameznika.

Partnerja projekta: Zavod REVIVO in OŠ Mengeš

Vrednost projekta

Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
82.959,12 EUR 65.009,35 EUR 17.949,77 EUR

MEDIA

Spletna stran projekta: www.evreka.si

FB stran projekta EVREKA II: https://www.facebook.com/Projekt-Evreka-II-384495982018723/

Spletna stran LAS za mesto in vas: http://www.las-mestoinvas.si

Naložbo financirata Republik Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.